Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 13. РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ДОЦЕНТРОВЕ ПРИСКОРЕННЯ. КУТОВА ТА ЛІНІЙНА ШВИДКІСТЬ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ НИМИ

Мета уроку: розглянути рух тіла по колу; ввести характеристики цього руху та розрахункові формули; показати практичну значущість набутих знань: надати уявлення про особливості руху природного супутника Землі — Місяця; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та наочність: демонстрування напрямку швидкості під час руху по колу, обертання тіла з різною частотою.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання руху тіла по колу, рух Місяця навколо Землі, рух Землі навколо Сонця.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз лабораторної роботи № 1

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Що називають криволінійним рухом? Наведіть приклади криволінійного руху.

2. У якому напрямку вилітає багнюка з-під колеса автомобіля?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Криволінійний рух.

• Рівномірний рух по колу.

• Напрямки доцентрового прискорення та лінійної швидкості.

• Період обертання тіла по колу. Обертова частота.

• Розрахунок доцентрового прискорення та лінійної швидкості.

• Кутова швидкість.

• Порівняння прямолінійного рівноприскореного руху та рівномірного руху по колу (додатково).

Опорний конспект

Криволінійний рух — це рух, траєкторія якого є кривою лінією.

• Швидкість змінюється за напрямком або за напрямком та величиною.

• Переміщення завжди менше за величиною, ніж шлях.

• Вектор миттєвої швидкості напрямлений по дотичній до траєкторії в даній точці.

• Криволінійний рух завжди прискорений, бо вектор швидкості змінюється з часом (за модулем швидкість може не змінюватися).

• Криволінійний рух можна замінити послідовністю рухів, що відбуваються по хордах або по дугах кіл.

Рівномірний рух по колу

• Траєкторія руху — коло.

• Вектор миттєвої швидкості напрямлений по дотичній до траєкторії в даній точці.

• Швидкість змінюється тільки за напрямком, за модулем швидкість не змінюється:

• Прискорення напрямлено по радіусу до центру кола.

• Прискорення змінюється за напрямком

• Кутова швидкість не змінюється

• Доцентрове прискорення

• Лінійна швидкість

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Заповніть таблицю.

Фізична величина

Визначення

Позначення

Одиниця величини

Формула для обчислення

Період

Обетрова частота

Кутова швидкість

Розв'язання задач

1. Обчисліть лінійну швидкість руху Землі навколо Сонця, якщо радіус земної орбіти дорівнює 150 000 000 км.

2. Чому дорівнює частота обертання Землі навколо своєї осі?

3. Місяць рухається навколо Землі на відстані 384 000 км, здійснюючи один повний оберт за 27,3 доби. Обчисліть доцентрове прискорення Місяця та кутову швидкість руху.

Задачник №№____ .

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Дві матеріальні точки обертаються по колах з радіусами, які відрізняються в два рази. Порівняйте доцентрові прискорення у випадках, коли а) лінійні швидкості однакові; б) періоди обертання однакові.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити