Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 14. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис руху стрілок годинника, рух штучного супутника Землі, рух велосипедиста.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Як обчислити доцентрове прискорення під час рівномірного руху тіла по колу?

2. Як обчислити лінійну швидкість тіла?

3. Як обчислити кутову швидкість тіла?

4. Як обчислити період обертання?

5. Як обчислити обертову частоту?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. За який час колесо, що має кутову швидкість 4п рад/с, зробить 50 обертів?

2. Диск діаметром 50 см рівномірно перекочують на відстань 4 м за 8 с. Обчисліть кутову швидкість обертання диска.

3. Обчисліть радіус колеса, якщо відомо, що лінійна швидкість точки, яка лежить на ободі, в 2,5 рази більша за лінійну швидкість точки, яка перебуває на 5 см ближче до осі колеса.

4. Колесо велосипеда має радіус 40 см. З якою швидкістю їде велосипедист, якщо колесо робить 120 обертів за хвилину? Чому дорівнює період обертання та доцентрове прискорення точок на ободі колеса?

5. За збільшення у 4 рази радіуса колової орбіти штучного супутника Землі період його обертання збільшився у 8 разів. У скільки разів змінилася швидкість руху супутника по орбіті?

6. Секундна стрілка годинника вдвічі коротша за хвилинну. У якої стрілки лінійна швидкість більша і у скільки разів? А доцентрове прискорення?

7. З якою швидкістю автомобіль має проходити середину випуклого мостика радіусом 50 м, щоб доцентрове прискорення дорівнювало прискоренню вільного падіння?

8. Період обертання штучного супутника навколо Землі дорівнює 90 хв, висота над поверхнею планети — 200 км. Обчисліть швидкість руху супутника та його прискорення. Радіус Землі — 6400 км.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити §_____ .

• Розв’язати вправу_____ письмово.

• Розв’язати завдання №№_____ задачника.

• Підготуватися до виконання роботи № 2 лабораторного практикуму.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Хлопчик обертає камінь на нитці довжиною 50 см у вертикальній площині так, що частота обертання дорівнює 3 Гц. На яку висоту долетить камінь, якщо нитка обірветься в той момент, коли швидкість напрямлена вертикально вгору?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити