Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 15. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. РОБОТА № 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ, ЧАСТОТИ, ЛІНІЙНОЇ ШВИДКОСТІ ТА ДОЦЕНТРОВОГО ПРИСКОРЕННЯ ТІЛА ПІД ЧАС РІВНОМІРНОГО РУХУ ПО КОЛУ

Мета уроку: формувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• ініціативність і підприємливість;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: формування практичних умінь.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис виконання лабораторної роботи та інструктажу з техніки безпеки.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Порядок дій учня:

1. Намалюйте на папері коло радіусом близько R = 20 см.

2. Прив’яжіть тягар до нитки завдовжки 50-70 см та укріпіть ‘її в лапці штатива.

3. Відхиливши вантаж від положення рівноваги, приведіть його в рівномірне обертання по колу.

4. Виміряйте час певного числа повних обертів (наприклад, 20 обертів).

5. Повторіть дослід ще 2 рази.

6. Обчисліть середнє значення часу, періоду, частоти обертання тіла, кутової швидкості, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла.

7. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці:

Номер

досліду

Кількість повних

обертів, N

Час обертання

t, с

tсер, с

Tсер, с

nсер, с-1

ω, рад/c

R, м

v, м/c

a, м/c2

Формули для обчислень:

8. Поясніть, чому дослід проводили 3 рази та обчислювали середні значення величин.

9. Оцініть відносну похибку експерименту під час обчислення періоду коливань.

10. Зробіть висновки з роботи.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Обчисліть прискорення штучного супутника Землі, якщо період його обертання —120 хв, висота над поверхнею 250 км. Радіус Землі — 6400 км.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити