Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 16. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок № 16. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники, курвіметр, годинник із секундною стрілкою.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: обертання Землі навколо своєї осі (коментар до додаткового домашнього завдання), рух велосипедиста.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Як обчислити швидкість та пройдений шлях під час прямолінійного рівноприскореного руху тіла по колу?

2. Який вигляд мають графіки ax(t), vx(t), x(t) прямолінійного рівноприскореного руху?

3. Як обчислити період, частоту, кутову швидкість обертання тіла по колу?

4. Як напрямлені швидкість та прискорення під час руху тіла по колу?

5. Як обчислити швидкість та прискорення руху тіла по колу?

6. Яким графікам відповідають співвідношення?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Кулька, що котиться похилим жолобом зі стану спокою, за першу секунду пройшла 10 см. Який шлях кулька пройде за чотири секунди? Яку швидкість буде мати кулька через чотири секунди?

2. Рух матеріальної точки задано рівнянням x = 5t + t2. Запишіть залежність vx(t), побудуйте графік цієї залежності.

3. За графіком залежності ax(t) побудуйте графіки vx(t):

Індивідуальне завдання до п. 3 та 4: побудуйте графіки залежності x(t).

5. Період добового обертання Землі становить 24 год. З якою кутовою та лінійною швидкостями рухаються точки поверхні Землі, розташовані на екваторі? Радіус Землі 6400 км. Вважайте, що вісь обертання планети проходить крізь полюси.

6. Велосипедист їде дорогою зі швидкістю 12 м/с. Скільки обертів за хвилину роблять колеса велосипеда радіусом 0,5 м, якщо вони не ковзають? Яке доцентрове прискорення мають точки на ободі колеса?

7. З яким прискоренням рухається автомобіль кільцевою трасою, що має вигляд кола радіусом 100 м, якщо швидкість автомобіля 20 м/с?

Задачник №№____ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Підготуватися до самостійної роботи № 2.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Обчисліть лінійну швидкість точок земної поверхні на широті свого міста. Радіус Землі дорівнює 6400 км. Широту свого міста визначте за географічною мапою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити