Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 17. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 2

Мета уроку: удосконалювати вміння учнів розв'язувати задачі; здійснити поточний контроль знань з метою їх корекції.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачники, астрономічний довідник (характеристики тіл Сонячної системи).

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: рух Місяця навколо Землі.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Якими формулами описують прямолінійний рівноприскорений рух?

2. Якими формулами описують рівномірний рух тіла по колу?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Охарактеризуйте рух тіла за графіком залежності vx(t), побудуйте графік залежності ax(t).

2. Обчисліть швидкість мотоцикліста, якщо колесо робить 240 обертів за хвилину, а радіус колеса дорівнює 40 см. Обчисліть доцентрове прискорення точок на ободі колеса та період його обертання.

3. Бочку, що має діаметр 50 см, перекочують на відстань 4 м за 8 с. Обчисліть лінійну швидкість крайніх точок обода бочки.

4. Визначте швидкість руху кінця хвилинної стрілки настінного годинника, якщо довжина стрілки дорівнює 20 см.

V. САМОСТІЙНА РОБОТА

Варіант 1

1. Чому дорівнює доцентрове прискорення точок колеса автомобіля, які дотикаються до дороги, якщо автомобіль рухається зі швидкістю 72 км/год, а колесо робить 480 обертів за хвилину?

2. На рисунку подано графік залежності vx(t).

• Охарактеризуйте рух тіла.

• Побудуйте графік залежності ax(t).

• Обчисліть переміщення тіла та пройдений ним шлях через 10 с після початку руху.

№ 1

№ 2

4 бали

8 балів (2 + 2 + 4)

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Дві матеріальні точки рухаються по колах радіусами R1 і R2, причому R1 = 2R2. Порівняйте їх доцентрові прискорення у випадках: а) коли їхні лінійні швидкості однакові; б) коли однакові періоди їх обертання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити