Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Календарно-тематичне планування. І семестр

Дата

Тип уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

Вступ (1 год)

1

Комбінований урок

Світоглядний потенціал природничих наук. Роль фізичного та астрономічного знання в житті людини та суспільному розвитку.

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Записати в зошити стислу хронологію основних відкриттів у фізиці та астрономії

Розділ 1. Механіка (47 годин)

2

Комбінований урок

Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Розпочати підготовку навчального проекту № 1

3

Комбінований урок

Рівномірний прямолінійний рух. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

4

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

5

Комбінований урок

Відносність руху. Закон додавання швидкостей

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

6

Комбінований урок

Нерівномірний прямолінійний рух

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

7

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до самостійної роботи № 1

8

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 1

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

9

Комбінований урок

Прискорення. Рівноприскорений рух

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати №№ ___ задачника

10

Комбінований урок

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

11

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до виконання роботи № 1 лабораторного практикуму

12

Урок формування практичних умінь

Лабораторний практикум. Робота № 1. Визначення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

13

Комбінований урок

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. Кутова та лінійна швидкість, взаємозв’язок між ними

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

14

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до виконання роботи № 2 лабораторного практикуму

15

Урок формування практичних умінь

Лабораторний практикум. Робота № 2. Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла під час рівномірного руху по колу

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

16

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до самостійної роботи № 2

17

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 2

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

18

Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач

Підготовка до контрольної роботи

Виписати та вивчити формули з теми, повторити теорію, скласти тестове завдання для перевірки знань з теми

19

Урок контролю знань

Контрольна робота № 1 із теми «Механіка»

Повторити вивчений матеріал

20

Урок захисту навчальних

проектів

Навчальний проект № 1

Доопрацювати навчальний проект

21

Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи № 1. Сили в механіці.

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Маса тіла

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Розпочати роботу над навчальним проектом № 2

22

Комбінований урок

Закони Ньютона та їх застосування для розв’язування задач

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

23

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

24

Комбінований урок

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння та вага тіла

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

25

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

26

Комбінований урок

Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

27

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до виконання роботи № 3 лабораторного практикуму

28

Урок формування практичних умінь

Лабораторний практикум. Робота № 3. Вивчення руху тіла, кинутого горизонтально

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до виконання роботи № 4 лабораторного практикуму

29

Урок формування практичних умінь

Лабораторний практикум. Робота № 4. Вивчення прискорення вільного падіння тіла

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

30

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до самостійної роботи № 3

31

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 3

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

32

Комбінований урок

Рух тіла під дією кількох сил

Вивчити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

33

Комбінований урок

Рух тіла під дією кількох сил

Вивчити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

34

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до самостійної роботи № 4

35

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 4

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

36

Комбінований урок

Закон Архімеда

Вивчити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

37

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

38

Комбінований урок

Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл

Вивчити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

39

Урок формування навичок розв’язання задач

Рівновага тіл. Центр тяжіння та центр мас тіла

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

40

Комбінований урок

Практикум із розв’язування задач

Вивчити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до виконання роботи № 5 лабораторного практикуму

41

Урок формування практичних умінь

Лабораторний практикум. Робота № 5.

Визначення центра мас плоских фігур

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

42

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до самостійної роботи № 5

43

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 5

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

44

Урок узагальнення, систематизації знань, удосконалення навичок розв’язання задач

Підготовка до контрольної роботи

Виписати та вивчити формули з теми, повторити теорію, скласти тестове завдання для перевірки знань з теми

45

Урок контролю знань

Контрольна робота № 2 із теми «Механіка»

Повторити вивчений матеріал

46

Урок захисту навчальних

проектів

Навчальний проект № 2

Доопрацювати навчальний проект

47

Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи. Імпульс, закон збереження імпульсу

Вивчити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника. Розпочати роботу над навчальним проектом № 3

48

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити