Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 18. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: узагальнити та систематизувати навчальний матеріал з вивченої теми, скорегувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної роботи.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники або картки із задачами.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв’язування задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз виконання самостійної роботи.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. У чому полягає основна задача механіки?

2. Що називають прямолінійним рівномірним рухом?

3. Які формули описують прямолінійний рівномірний рух?

4. Які графіки описують прямолінійний рівномірний рух?

5. Що називають прямолінійним нерівномірним рухом?

6. Які формули описують прямолінійний нерівномірний рух?

7. Що називають прямолінійним рівноприскореним рухом?

8. Які формули описують прямолінійний рівноприскорений рух?

9. Які графіки описують прямолінійний рівноприскорений рух?

10. У чому полягає закон додавання швидкостей?

11. Як напрямлена лінійна швидкість під час руху тіла по колу?

12. Як напрямлено доцентрове прискорення під час рівномірного руху тіла по колу?

13. Як обчислити лінійну швидкість під час рівномірного руху тіла по колу?

14. Які формули описують рівномірний рух тіла по колу?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. За графіком швидкості побудуйте графіки залежності прискорення та координати від часу. Початкова координата тіла дорівнює нулю.

2. З двох пунктів, відстань між якими становить 200 м, назустріч один одному почали рухатися два тіла. Швидкість першого 20 м/с. Чому дорівнює швидкість другого тіла, якщо вони зустрілися через 8 с?

3. Автомобіль рухався зі швидкістю 30 км/год. Під час гальмування він зупинився через 5 с. Який шлях він пройшов? За який час зупинився?

4. Обчисліть період та частоту обертання тіла, яке за 2 хвилини зробило 30 повних обертів.

5. Швидкість потяга 72 км/год. Скільки обертів за 5 хвилин роблять колеса локомотива, якщо їхній радіус 1,2 м?

6. Тіло обертається з кутовою швидкістю 1,57 рад/c. Визначте період та частоту обертання тіла.

7. Штучний супутник Землі рухається по круговій орбіті зі швидкістю 8 км/c та періодом обертання 96 хвилин. Визначте висоту польоту супутника над поверхнею Землі, якщо радіус Землі становить 6400 км.

8. Два однакові диски обертаються навколо своїх осей. Точки на краю першого диска мають у 4 рази більше доцентрове прискорення, ніж точки на краю другого диска. Визначте відношення лінійної швидкості руху першого диска до лінійної швидкості руху другого диска.

9. Місяць обертається навколо Землі по колу радіусом 384 000 км з періодом приблизно 27,3 доби. Визначте переміщення Місяця за 54,6 доби.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Виписати, вивчити формули з теми, повторити теорію.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Скласти тестове завдання, яке перевіряє знання з теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити