Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 19. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ІЗ ТЕМИ «МЕХАНІКА»

Мета уроку: оцінити знання, уміння та навички з вивченої теми.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: контроль знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приблизний варіант контрольної роботи

Рівень І

1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею вимірювання.

А Лінійна швидкість.

1) м/с2.

Б Період обертання.

2) с.

В Кутова швидкість.

3) м/с.

Г Доцентрове прискорення

4) рад/с.

2. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням.

А Час.

1) s.

Б Прискорення.

2) v.

В Швидкість.

3) a.

Г Переміщення

4) t.

3. За графіком залежності проекції швидкості руху тіла від часу визначте прискорення руху тіла.

4. Два тіла рухаються зі швидкостями 3 та 4 м/с вздовж двох перпендикулярних прямих. Чому дорівнює швидкість другого тіла відносно першого?

5. На рисунку подано графік залежності проекції швидкості руху тіла від часу. Визначте правильну залежність проекції прискорення від часу, що відповідає цьому руху.

6. Визначте правильне співвідношення між векторами лінійної швидкості та доцентрового прискорення

Рівень 2

7. Рівняння руху матеріальної точки має вигляд x = 0,4t2. Запишіть формулу залежності vx(t).

8. Побудуйте графік залежності vx(t).

Рівень 3

9. Потяг почав рухатися від станції та за 50 с пройшов 0,5 км. Чому дорівнюватиме швидкість руху потяга, коли він проїде 1 км, рухаючись із тим же прискоренням?

10. Вал діаметром 80 мм, який обточують на токарському верстаті, обертається так, що за 1 хвилину робить 600 обертів. Визначне швидкість різання та доцентрове прискорення.

Рівень 4

11. Першу третину шляху автомобіль пройшов з постійною швидкістю 50 км/год, а шлях, що залишився, — з постійною швидкістю 60 км/год. Із якою середньою швидкістю рухався автомобіль?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити вивчений матеріал.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити