Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 21. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1. СИЛИ В МЕХАНІЦІ. ІНЕРЦІЙНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ ГАЛІЛЕЯ. МАСА ТІЛА

Мета уроку: ввести поняття сили та маси тіла; класифікувати види сил у природі, акцентувати увагу учнів на видах сил у механіці; пригадати, як вимірювати різні сили; пояснити, як додавати сили, напрямлені вздовж однієї прямої та напрямлені під кутами одна до одної; пригадати явище інерції, ввести поняття інерційної та неінерційної систем відліку.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: досліди, що ілюструють дію сил на тіла, еталон маси (фото), портрет Ньютона.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: додавання сил.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Наведіть приклади взаємодії тіл.

2. Хто перший увів у фізику поняття маси?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Поняття сили (означення, одиниця сили).

• Вимірювання сил.

• Рівнодійна сила.

• Додавання сил, напрямлених вздовж однієї прямої.

• Додавання сил, напрямлених під різними кутами одна до одної.

• Види сил.

• Явище інерції.

• Інерційні та неінерційні системи відліку.

• Принцип відносності Галілея.

• Маса тіла.

• Вимірювання маси.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. На тіло одночасно діють дві сили 30 Н та 40 Н, напрямлені під кутом 90° одна до одної. Яке значення має рівнодійна сил?

2. На тіло діють дві сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 = 8 Н, F2 = 12 Н? Скільки відповідей має задача? Зробіть рисунки.

Задачник №№___ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розпочати роботу над навчальним проектом № 2.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Знайдіть в літературі (байки, прислів’я, поезія тощо) описи дії різних сил.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити