Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 22. ЗАКОНИ НЬЮТОНА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: ввести закони Ньютона; розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати та пояснювати фізичні явища; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: портрети І. Ньютона, Г. Галілея, текст байки про лебедя, рака та щуку.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеофільм про І. Ньютона.

Хід уроку

Я дивлюсь на себе, як на дитину, яка, граючись на морському узбережжі, знайшла кілька камінців більш гладеньких та ракушок більш строкатих, ніж змогли інші, тоді як невимірний океан дійсності розстилався перед моїм поглядом недосліджений.

І. Ньютон:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Чи можна миттєво змінити швидкість тіла?

2. Чому не можна перебігати дорогу перед транспортом, який швидко рухається?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Перший закон Ньютона.

• Другий закон Ньютона.

• Третій закон Ньютона.

• Межі застосування законів Ньютона.

Опорний конспект

Закони Ньютона

Перший закон

Другий закон

Третій закон

Фізична система

Макроскопічне тіло

Система двох тіл

Модель

Матеріальна точка

Система двох матеріальних точок

Яке явище описує

Стан спокою або рівномірного прямолінійного руху

Рух з прискоренням

Взаємодія тіл

Як формулюється закон

Існують такі системи відліку, відносно яких ізольовані тіла або тіла, дія на які інших тіл скомпенсована, рухаються рівномірно та прямолінійно або перебувають у стані спокою

(Якщо то або v = 0)

Сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси тіла на його прискорення.

В імпульсній формі — імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла

Два тіла взаємодіють між собою з силами однієї природи, рівними за числовим значенням та протилежними за напрямком.

Приклади прояву закону

Рух космічного корабля далеко від тіл, які здійснюють притягання

Рух планет, падіння тіл на Землю, прискорення автомобіля

Взаємодія Сонця та Землі, Землі та Місяця, двох кульок

Межі застосування закону

Інерційні системи відліку

Макро- і мегасвіти

Рух зі швидкостями, набагато меншими за швидкість світла

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

1. Чому однакова сила надає різним тілам різні прискорення?

2. Чому човен не рухається з місця, коли людина прикладає силу до борту, перебуваючи у човні, та діє в ситуації, коли людина перебуває поза човном?

3. Чи зміг би барон Мюнхгаузен підняти самого себе за волосся? Чому?

4. Чи врівноважують одна одну сили взаємодії двох тіл, якщо вони рівні за модулем та протилежні за напрямком?

Розв'язання задач

1. На тіло 500 г одночасно діють дві сили 10 Н та 2 Н, напрямлені в протилежному напрямку уздовж однієї прямої. Визначте модуль та напрямок прискорення.

2. Координата тіла змінюється за законом x = 10 + 3t + 2t2 під дією сили 60 Н. Обчисліть масу тіла.

3. Сила 50 Н надає тілу прискорення 0,5 м/с2. Яка сила надасть цьому тілу прискорення 2 м/с2?

Задачник №№ ___

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Підготуйте повідомлення (презентації) про І. Ньютона та Г. Галілея (цікаві факти біографії, коло наукових інтересів).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити