Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 23. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати та записувати умову, дотримуватися алгоритму оформлення задач; розвивати логічне мислення учнів.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерні динамічні моделі до задач, розв'язуваних на уроці.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Запишіть формулу для обчислення сили тяжіння.

2. Запишіть формулу для обчислення сили тертя ковзання.

3. Запишіть формулу для обчислення сили пружності.

4. Сформулюйте закони Ньютона.

5. Запишіть математичний вираз для ІІ закону Ньютона.

6. Запишіть рівність для ІІІ закону Ньютона.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Рибалка у човні відштовхує веслом інший човен, прикладаючи силу 100 Н. На які відстані відпливуть човни за 5 с, якщо маса човна з рибалкою дорівнює 125 кг, а маса другого човна 200 кг? Опір води руху човнів не враховувати.

2. Під дією сили 100 Н тіло отримало прискорення 2 м/с2. Яким буде прискорення того ж тіла під дією сили 80 Н?

3. М’яч масою 500 г після удару, який тривав протягом 10 мс, отримав швидкість 8 м/с. Обчисліть середню силу удару.

4. За графіком залежності швидкості руху від часу тіла масою 5 кг обчисліть силу, яка діє на тіло на кожній ділянці.

5. На скільки видовжиться волосінь жорсткістю 50 Н/м, якщо рибалка витягує вертикально вгору рибину масою 2 кг?

6. Дерев’яний брусок масою 200 г рівномірно тягнуть по дерев’яній лінійці за допомогою пружини жорсткістю 100 Н/м. Визначте видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя ковзання дорівнює 0,3.

7. Дві пружини мають жорсткість 40 Н/м і 60 Н/м відповідно. Визначте жорсткість системи пружин, якщо їх з’єднати: а) послідовно; б) паралельно.

Задачник №№___ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Визначте межі застосування різних фізичних законів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити