Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 24. ГРАВІТАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. СИЛА ТЯЖІННЯ ТА ВАГА ТІЛА

Мета уроку: ввести закон всесвітнього тяжіння; показати практичну значущість виучуваної теми для пояснення природних явищ, зокрема, будови Сонячної системи; провести міжпредметні зв'язки з курсом астрономії; повторити та поглибити поняття «сила тяжіння»; ввести формули для розрахунку цієї сили; ввести формули для розрахунку прискорення вільного падіння; розширити поняття «вага тіла»; показати, чим поняття «вага» відрізняється від поняття «маса тіла»; показати відмінність ваги та сили тяжіння; показати зв'язок виучуваного матеріалу з життям, зокрема, як впливає стан невагомості на здоров'я людини; розвивати логічне мислення учнів, сприяти виникненню інтересу до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: портрети Г. Кавендиша та І. Ньютона, презентації про цих учених; таблиці з відомостями про Сонячну систему.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: океанські приливи; комп'ютерне моделювання руху Сонячної системи, рух космонавта в стані невагомості.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Чому Місяць не падає на Землю?

2. Чому існує Сонячна система (не розлітається у космічному просторі)?

3. Чому виникають приливи?

4. Чому підйомний кран не повинен ривком піднімати вантаж?

5. Що вам відомо про стан невагомості?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Види взаємодій.

• Закон всесвітнього тяжіння.

• Визначення гравітаційної сталої.

• Прояви дії закону всесвітнього тяжіння.

• Сила тяжіння (означення, напрямок, формула).

• Прискорення вільного падіння.

• Вага тіла (означення, точка прикладання, обчислення).

• Стан невагомості.

Опорний конспект

Види взаємодії в природі

Електромагнітна взаємодія

Гравітаційна взаємодія

Сильна (ядерна) взаємодія

Слабка взаємодія

Сила тяжіння

Питання

Відповідь

1

Означення сили

2

Векторна чи скалярна величина

3

Одиниця

4

Формула для обчислення

5

До якого тіла прикладена

6

Як напрямлена

7

Приклади напрямку дії на рисунках

8

Природа сили

9

До якого фундаментального виду взаємодій належить?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

1. Як формулюється закон всесвітнього тяжіння?

2. Як зміниться сила гравітаційного притягання між двома тілами, якщо відстань між ними збільшити в 3 рази?

Розв'язання задач

1. Космічний корабель масою 8 т перебуває на відстані 50 м від космічної станції масою 20 т. Визначте силу їх взаємного притягання.

Задачник №№____ .

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити