Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 26. РУХ ТІЛА В ПОЛІ СИЛИ ТЯЖІННЯ. ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ

Мета уроку: розглянути рух тіла під дією сили тяжіння: по вертикалі; тіла, кинутого горизонтально; тіла, кинутого під кутом до горизонту; розвивати логічне мислення учнів; показати практичну значущість набутих знань.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: демонстрування руху тіла, кинутого горизонтально, вертикально, під кутом до горизонту, стрільба з балістичного пістолета.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: моделювання руху тіла по вертикалі, руху тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту, відеозапис стрільби з гармати.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. З гармати вилетів снаряд під кутом до горизонту. Якою буде траєкторія його польоту?

2. Охарактеризуйте рух тіла, кинутого вертикально вгору; вертикально вниз.

3. Якою буде траєкторія руху тіла, кинутого під кутом до горизонту?

4. За якого кута дальність польоту буде максимальною?

5. Порівняйте дальність польоту за кутах 20° та 70°, 30° та 60°, 40° та 50°.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Рух тіла, кинутого вертикально вгору.

• Рух тіла, кинутого вертикально вниз.

• Рух тіла, кинутого горизонтально.

• Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Опорний конспект

Рух тіла, кинутого горизонтально

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту

Траєкторія

Гілка параболи

Парабола

Характер рух

За відсутності опору середовища рух тіла можна розглядати як результат двох рухів: рівномірний вздовж горизонталі та рівноприскорений вздовж вертикалі

У горизонтальному напрямку — рух рівномірний та прямолінійний.

У вертикальному напрямку — рух рівноприскорений

Формули, які описують рух

Дальність польоту

Висота підйому

Дальність польоту

Максимальна висота підйому

Швидкість

Швидкість напрямлена по дотичній до траєкторії

Прискорення

Нормальне прискорення

Тангенційне прискорення

Повне прискорення

Час

Повний час польоту

Час підйому дорівнює часу падіння

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

1. Чому вантаж з гелікоптера для геологів треба скинути не в момент перебування над табором, а трохи раніше?

Розв'язання задач

1. Хлопчик кинув м’яч горизонтально з вікна, розташованого на висоті 20 м. Який час падав м’яч та з якою швидкістю його кинуто, якщо він впав на відстані 6 м від дому?

Задачник №№____ .

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІІ. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Хлопчик стрибнув з берега ріки висотою 5 м, маючи після розбігу горизонтальну швидкість 6 м/с. Чому дорівнюють модуль та напрям швидкості під час входа у воду?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити