Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 27. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формування вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, розв'язувати математично з виводом кінцевої формули; розвивати логічне мислення учнів.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: демонстрування до розв'язуваних задач (за можливості).

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання задач, розв'язуваних на уроці.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Запишіть формули, які описують рух тіла, кинутого вертикально вгору.

2. Запишіть формули, які описують рух тіла, кинутого вертикально вниз.

3. Запишіть формули, які описують рух тіла, яке вільно падає.

4. Запишіть формули, які описують рух тіла, кинутого горизонтально з певної висоти.

5. Яку траєкторію описує тіло, кинуте горизонтально?

6. Запишіть формули, які описують рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

7. Яку траєкторію описує тіло, кинуте під кутом до горизонту?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Тіло вільно падало з висоти 100 м. Скільки часу воно падало? Яку швидкість мало в момент падіння на землю? Який шлях пройшло за останню секунду руху?

2. Тіло, яке кинули вертикально вгору, піднялося на висоту 150 м. З якою початковою швидкістю кинули тіло? Скільки часу воно підіймалося до максимальної висоти? Якою була швидкість тіла через 3 секунди після початку руху?

3. Тіло, яке було кинуте горизонтально з початковою швидкістю 20 м/с, має горизонтальну дальність польоту 40 м. Чому дорівнює переміщення тіла?

4. З прямовисної скелі висотою 128 м горизонтально кинули камінь. З якою швидкістю його кинули, якщо він впав на відстані 20 м від підніжжя скелі? Під яким кутом до горизонту він впаде на землю?

5. Камінь кинули з початковою швидкістю 20 м/с під кутом 30° до горизонту. Визначте повний час польоту, найбільшу висоту підйому, дальність польоту каменя.

6. Тіло, яке кинули під кутом 45° до горизонту, мало найбільшу висоту підйому 20 м. Яка дальність польоту цього тіла?

7. З кулі, яка піднімається рівномірно вгору зі швидкістю 2 м/с, на висоті 7 м випало невелике важке тіло. Якою буде швидкість тіла в момент падіння на землю?

Задачник №№___ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Підготуватися до виконання роботи № 3 лабораторного практикуму.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Тіло вільно падає вертикально вниз з висоти 45 м. Обчисліть час падіння та середню швидкість на другій половині шляху.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити