Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Урок 1. СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДНИЧИХ НАУК. РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ТА АСТРОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Мета уроку: познайомити учнів з основними віхами в історії розвитку фізики та астрономії; розкрити значення фізики в суспільному розвитку та в житті людини; нагадати учням методи наукового пізнання; формувати науковий світогляд дітей та розвивати їхній інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя;

• соціальна та громадянська компетентності.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: список нобелівських лауреатів з фізики, на парти — хронологія розвитку фізики та астрономії (визначні дати), портрети великих фізиків та астрономів.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеофільм «100 великих відкриттів».

Хід уроку

Механіка — рай математичних наук.

Леонардо да Вінчі

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Як впливає розвиток науки, зокрема фізики, на світогляд людини?

2. Коли виникла фізика як наука? Астрономія?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Означення фізики як науки. Основні віхи в історії розвитку фізики.

• Матеріальний світ.

• Еволюція поглядів на фізичну картину світу.

• Фундаментальні фізичні теорії.

• Розділи фізики на стику наук.

• Означення астрономії як науки.

• Основні віхи в історії розвитку астрономії.

• Роль фізики та астрономії в житті суспільства.

• Науковий метод пізнання.

Опорний конспект

1. Фізика (от ст.-грец. φνσις «природа») — це наука, що вивчає найбільш загальні та фундаментальні закономірності, які визначають структуру та еволюцію матеріального світу.

2. Термін «фізика» вперше з’явився в роботах Арістотеля.

3. У результаті наукової революції XVI сторіччя фізика відокремилася в самостійний науковий напрямок.

4. Загальнонаукові основи фізичних методів розробляють в теорії пізнання та в методології науки.

Матеріальний світ

Частина світу

Умовні границі

Маса

Основні структурні елементи

Основний тип взаємодії

Мікросвіт

< 10-8 м

10-10, кг

Молекули, атоми,

елементарні

частинки

Електромагнітна

Сильна

Слабка

Макросвіт

10-8 ÷ 107 м

10-10 ÷ 1020, кг

Тіла на Землі Земля та інші планети Гравітаційні та електромагнітні поля

Гравітаційна

Електромагнітна

Мегасвіт

> 107 м

> 1020, к

Галактики, зорі, зоряні системи

Гравітаційні та електромагнітні поля

Гравітаційна

Електромагнітна

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Запитання:

1. Які фундаментальні фізичні теорії ви знаєте?

2. Яких відомих українських фізиків та астрономів ви можете назвати? Чому фізику називають експериментальною наукою?

3. Як фізика та асторономія впливають на технічний прогрес людства?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Записати в зошити стислу хронологію основних відкриттів у фізиці та астрономії.

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Напишіть есе про роль фізичного знання в житті людини та в суспільному розвитку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити