Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 28. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. РОБОТА № 3. ВИВЧЕННЯ РУХУ ТІЛА, КИНУТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО

Мета уроку: формувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• ініціативність і підприємливість;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: формування практичних умінь.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис виконання лабораторної роботи та правил техніки безпеки.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Порядок дій учня:

1. Закріпіть жолоб у штативі таким чином, щоб нижня частина була горизонтальною. За жолобом встановіть картон.

2. З верхньої частини жолоба обережно відпустіть кульку.

3. Виміряйте висоту, з якої падає кулька, та дальність польоту.

4. Не змінюючи висоти, повторіть дослід ще чотири рази.

5. Обчисліть середню дальність польоту та середнє значення початкової швидкості кульки.

6. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

h, м

l, м

lсер, м

v0cер, м/с

1

2

3

4

5

7. За формулами обчисліть координати руху через кожні 0,05 с.

• Побудуйте траєкторію руху кульки.

t, c

0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

х, м

0

у, м

0

• Закріпіть графік на картоні, запустіть кульку та перевірте, що траєкторія руху близька до побудованої.

8. Обчисліть відносну та абсолютну похибки експерименту. Результати обчислень занесіть до таблиці.

Відносна похибка εv,%

Абсолютна похибка Δv0cер, м/с

v0 = v0cер ± Δv0cер, м/с

9. Зробіть висновки з роботи.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Підготуватися до виконання роботи № 4 лабораторного практикуму.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

З якою швидкістю треба кинути тіло горизонтально з певної висоти, щоб дальність польоту дорівнювала висоті, з якої кинули тіло?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити