Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 29. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. РОБОТА № 4. ВИВЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ ТІЛА

Мета уроку: формувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту. Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• ініціативність і підприємливість;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування практичних умінь.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис виконання лабораторної роботи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз лабораторної роботи № 3

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Пригадати, що називають коливальним рухом, періодом коливань. Ввести формулу періоду коливань тіла на нитці.

Порядок дій учня

1. Підвісьте вантаж до нитки довжиною, наприклад, 50 см.

2. Відхиліть маятник від стану рівноваги на невеликий кут (5—7°) та відпустіть його.

3. Заміряйте час, за який пройшло, наприклад, 20 повних коливань.

4. Обчисліть прискорення вільного падіння.

5. Повторіть дослід ще двічі для іншої довжини нитки та іншої кількості коливань.

6. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

N

l, м

t, c

g, м/с2

gсер, м/с2

1

2

3

7. Обчисліть абсолютну та відносну похибки експерименту, порівнявши обчислене значення прискорення вільного падіння з табличним.

8. Запишіть відповідь у вигляді:

9. Зробіть висновки з роботи. Поясніть, чому значення gсер незначно відрізняється від значення g = 9,8 м/с2.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Знайдіть інформацію про те, як за допомогою математичного маятника можна знайти поклади корисних копалин.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити