Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 30. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: удосконалювати навички учнів розв'язувати задачі за алгоритмом; розвивати вміння аналізувати задачу; виховувати охайність у записах.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники, астрономічний довідник (характеристики планет Сонячної системи).

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис вільного руху тіла, руху тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз лабораторної роботи № 4

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Запишіть формулу закону всесвітнього тяжіння.

2. Побудуйте графік залежності сили взаємодії між двома космічними тілами від відстані між ними.

3. Запишіть формулу для розрахунку прискорення вільного падіння поблизу поверхні планети та на певній відстані від неї.

4. Побудуйте графік залежності прискорення вільного падіння від висоти над поверхнею планети.

5. Запишіть формулу для розрахунку сили тяжіння.

6. Запишіть формули, які описують рух тіла, кинутого вертикально вгору.

7. Запишіть формули, які описують рух тіла, кинутого вертикально вниз.

8. Запишіть формули, які описують рух тіла, яке вільно падає вертикально вниз.

9. Запишіть формули, які описують рух тіла, кинутого горизонтально.

10. Запишіть формули, які описують рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. На яку висоту піднімається тіло, що кинули вертикально вгору зі швидкістю 50 м/с?

2. Яким стане значення прискорення вільного падіння тіла на висоті, яка дорівнює двом радіусам Землі?

3. Обчисліть силу тяжіння, що діє на астронавта масою 80 кг на поверхні Місяця. Необхідні дані про масу та радіус Місяця візьміть з астрономічного довідника.

4. Тіло вільно падало з висоти 320 м. Якою буде його максимальна швидкість під час падіння?

5. Тіло вільно падало з висоти 320 м. Який шлях пройде тіло за дві останні секунди падіння?

6. З якої висоти падало тіло, якщо останні 10 м воно пройшло за 1/4 c?

7. Тіло кинули горизонтально з висоти 20 м зі швидкістю 10 м/с. Чому дорівнює переміщення тіла через 2 секунди? Зробіть рисунок.

8. Тіло кинули горизонтально з висоти 20 м зі швидкістю 5 м/с. З якою швидкістю та під яким кутом до горизонту тіло впаде на поверхню Землі?

9. Тіло кинули горизонтально зі швидкістю 10 м/с. З якої висоти кинули тіло, якщо дальність його польоту дорівнює висоті, з якої тіло кинули.

Задачник №№___ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Підготуватися до самостійної роботи № 3.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Тіло вільно падає вертикально вниз з висоти 45 м. Обчисліть час падіння та середню швидкість на першій половині шляху.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити