Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 31. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 3

Мета уроку: удосконалювати навички учнів з розв'язання задач; здійснити поточний контроль знань з метою їх корекції.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Сформулюйте закони Ньютона.

2. Запишіть формулу закону всесвітнього тяжіння.

3. Запишіть формулу для обчислення сили тяжіння.

4. Запишіть формулу для обчислення ваги тіла.

5. Запишіть формулу для розрахунку прискорення вільного падіння.

6. Запишіть формули для розрахунку ваги тіла.

7. Запишіть формули, що описують рух тіла, кинутого вертикально вгору.

8. Запишіть формули, що описують рух тіла, кинутого вертикально вниз.

9. Запишіть формули, що описують рух тіла, кинутого горизонтально.

10. Запишіть формули, що описують рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Як зміниться гравітаційна взаємодія двох однакових за масою тіл, якщо 50% маси одного тіла перенести на інше тіло?

2. Яка стала сила подіяла на тіло масою 80 г, якщо зі стану спокою воно пройшло 1 м за 4 с?

3. З якою силою тисне на опуклий місток радіусом 20 м автомобіль масою 2 т, що рухається зі швидкістю 72 км/год?

4. Яку масу має Земля, якщо прискорення вільного падіння біля її поверхні становить 9,8 м/с2, а радіус планети — 6370 км?

5. М’яч, кинутий горизонтально з початковою швидкістю 25 м/с, упав на землю через 3 с. З якої висоти кинуто м’яч? Чому дорівнює горизонтальна дальність польоту? З якою швидкістю та під яким кутом до горизонту м’яч впаде на Землю?

Задачник №№___ .

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 3

1. Поясніть, чому спортсмен кидає ядро з розгону, а не зі стану спокою?

2. Яке з двох тіл отримує більше прискорення за однакової дії на них певної сили: брусок масою 40 кг чи куля масою 10 кг? Чому?

3. Скільки часу та з якою кінцевою швидкістю тіло вільно падає на Місяці з висоти 100 м? Прискорення вільно падіння поблизу поверхні Місяця становить 1,6 м/с2.

4. Під яким кутом до горизонту кинули камінь, якщо відомо, що дальність його польоту дорівнює висоті підйому?

5. На якій відстані від Землі перебуває точка, у якій сила притягання космічного супутника однакова до Землі і до Місяця? Відстань від Землі до Місяця становить 64 радіуса Землі, а маса Землі більша за масу Місяця у 81 раз.

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

1,5 бала

1,5 бала

3 бали

3 бали

3 бали

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Повітряна куля, що перебуває у спокої, починає підніматися з поверхні землі з прискоренням 3 м/с2. Через 5 с після початку піднімання з кулі було скинуто баласт (без початкової швидкості відносно неї). Через який час після кидання баласт упаде на землю?
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити