Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 32. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ

Мета уроку: сформувати вміння учнів розв'язувати задачі на рух тіла під дією кількох сил за алгоритмом; розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати умову задачі та відповідь.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: задачник.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання руху тіла під дією кількох сил.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз самостійної роботи № 3

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Що називають силою тертя ковзання? Як вона обчислюється?

2. Що називають силою тяжіння? Як вона обчислюється?

3. Що називають вагою тіла? Як вона обчислюється?

4. Що називають силою нормальної реакції підпори? Як вона обчислюється?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Алгоритм розв’язання задачі для тіла, що рухається горизонтально під дією кількох сил з прискоренням або рівномірно.

• Алгоритм розв’язання задачі для зв’язаних тіл, що рухаються горизонтально під дією кількох сил з прискоренням або рівномірно.

• Алгоритм розв’язання задачі для руху тіла по вертикалі під дією кількох сил.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Яку горизонтальну силу треба прикласти, щоб тіло масою 2 кг, яке перебувало в стані спокою на горизонтальній поверхні, почало рухатися з прискоренням 2 м/с2? Коефіцієнт тертя ковзання між тілом та поверхнею дорівнює 0,02.

2. Хлопчик тягне санчата масою 8 кг з силою 100 Н за мотузку під кутом 30° до горизонту. Коефіцієнт тертя ковзання між санчатами та снігом дорівнює 0,1. З яким прискоренням рухаються санчата?

3. Два вантажі масами 200 г та 300 г зв’язані мотузкою та перебувають у стані спокою на горизонтальній поверхні. З яким прискоренням рухатимуться вантажі, якщо до вантажу масою 200 г прикласти силу 1,5 Н, яка паралельна поверхні столу?

4. На тросі вертикально вгору підіймають вантаж масою 2 т з прискоренням 2 м/с2. Обчисліть силу натягу тросу.

5. Шайба зупинилася на поверхні льоду через 40 с після удару. Коефіцієнт тертя об лід становить 0,05. Чому дорівнює початкова швидкість шайби? Який шлях вона пройшла до зупинки?

Задачник №№___ .

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашне завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

На гладкій горизонтальній поверхні розміщено два вантажі масами m1 та m2, зв’язані між собою нерозтяжною ниткою. До вантажу m1 прикладена сила під кутом α до горизонту, а до вантажу m2 — сила під кутом β до горизонту (на рисунку). Обчисліть силу натягу нитки під час руху вантажів. Вважайте, що F1 > F2, а α < β.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити