Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 33. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ

Мета уроку: сформувати вміння учнів розв'язувати задачі на рух тіла під дією кількох сил за алгоритмом; розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати умову задачі та відповідь.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: задачник.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання руху тіла під дією кількох сил.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Сформулюйте алгоритм розв’язання задачі на рух тіла по горизонталі під дією кількох сил.

2. Сформулюйте алгоритм розв’язання задачі на рух зв’язаних тіл по горизонталі під дією кількох сил.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Алгоритм розв’язання задачі для тіла, що рухається похилою площиною під дією кількох сил з прискоренням або рівномірно.

• Алгоритм розв’язання задачі для зв’язаних тіл на блоці.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Вантажі масами 200 г та 300 г зв’язані мотузкою, перекинутою через нерухомий блок. З яким прискоренням ь рухатимуться вантажі після початку руху? Яке значення має сила натягу мотузки?

2. З яким прискоренням почне рухатися тіло вниз по похилій площині, кут якої до горизонту становить 30°, а коефіцієнт тертя між тілом та похилою площиною дорівнює 0,3? Який шлях пройде тіло похилою площиною за 3 с руху? Яку швидкість матиме через 3 с після початку руху?

3. Автомобіль масою 2 т підіймається вгору похилою площиною під кутом 20° до горизонту. На ділянці шляху 32 м швидкість автомобіля зросла від 36 км/год до 54 км/год. Обчисліть силу тяги двигунів, якщо коефіцієнт тертя ковзання становить 0,02.

4. Тіло масою 2 кг лежить на гладкій горизонтальній поверхні. З яким прискоренням почне рухатися тіло, якщо до мотузки підвісити вантаж масою 1 кг?

Задачник №№___ .

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Вивчити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

На нитці, що перекинута через блок, нерухомо висять два однакові вантажі. На нижній вантаж поклали груз масою 50 г. Яка маса кожного з вантажів, якщо за 3 с відстань між ними збільшилася на 1,5 м?
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити