Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 34. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів у розв'язуванні задач; вміння аналізувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання задач, розв'язуваних на уроці.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Сформулюйте алгоритм розв’язання задачі на рух тіла по горизонталі під дією кількох сил.

2. Сформулюйте алгоритм розв’язання задачі на рух зв’язаних тіл по горизонталі під дією кількох сил.

3. Сформулюйте алгоритм розв’язання задачі для тіла, що рухається похилою площиною під дією кількох сил з прискоренням або рівномірно.

4. Сформулюйте алгоритм задачі для зв’язаних тіл на блоці.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Брусок масою 2 кг рухається горизонтальною поверхнею під дією вантажу масою 5 кг, підвішеного на мотузці та перекинутого через блок. Коефіцієнт тертя ковзання бруска по поверхні становить 0,1. З яким прискоренням рухається брусок? Чому дорівнює сила натягу мотузки? Масами блока та мотузки, а також тертям у блоці знехтувати.

2. З якими прискореннями рухатиметься вгору вантаж масою m1, розташований на похилій площині з кутом нахилу α до горизонту, під дією вантажу масою m2, якщо коефіцієнт тертя між тілом m1 та поверхнею дорівнює μ? Чому дорівнює сила натягу нитки під час руху?

Задачник №№___ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Підготуватися до самостійної роботи № 4.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Два тіла зв’язані ниткою та розташовані на горизонтальній поверхні. До тіла m1 прикладена горизонтальна сила F1, а до тіла m2 — сила F2, причому F2 > F1. Обчисліть силу натягу нитки між тілами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити