Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 35. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

Мета уроку: удосконалити навички учнів з розв'язання задач; провести поточний контроль знань з метою корекції.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Сформулюйте алгоритм розв’язання задачі на рух тіла по горизонталі під дією кількох сил.

2. Сформулюйте алгоритм розв’язання задачі на рух зв’язаних тіл по горизонталі під дією кількох сил.

3. Сформулюйте алгоритм розв’язання задачі для тіла, що рухається похилою площиною під дією кількох сил з прискоренням або рівномірно.

4. Сформулюйте алгоритм задачі для зв’язаних тіл на блоці.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Чому дорівнює сила, з якою тіло масою 100 кг рівномірно переміщують горизонтальною поверхнею? Силу прикладено під кутом 30° до горизонту.

2. Тіло ковзає рівномірно вниз похилою площиною з кутом α. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між тілом та похилою площиною?

3. На горизонтальній поверхні лежить канат довжиною l. За якої максимальній довжини l1 частини, що звішується з поверхні, він буде залишатися у стані спокою, якщо коефіцієнт тертя між канатом та дошкою дорівнює μ?

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

1. Автомобіль масою 2 т рухається рівномірно горизонтальною дорогою. Чому дорівнює сила тяги двигуна, якщо коефіцієнт опору становить 0,02?

2. Потяг масою 1000 т на шляху 0,5 км збільшив швидкість від 10 м/c до 72 км/год. Коефіцієнт опору руху дорівнює 0,005. Обчисліть силу тяги двигуна.

3. На похилій площині закріплено блок, через який перекинуто мотузку з вантажами m1 та m2 Обчисліть масу вантажу m1, який рівномірно підіймається похилою площиною, якщо коефіцієнт тертя між вантажем і похилою площиною становить μ.

№ 1

№ 2

№ 3

3 бали

4 бали

5 балів

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Куля радіусом R, виготовлена з матеріалу густиною ρ, висить на нитці довжиною l, закріпленій на стіні. З якою силою куля тисне на стіну?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити