Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 36. ЗАКОН АРХІМЕДА

Мета уроку: ввести закон Архімеда, пояснити учням його фізичну сутність та практичне застосування; розвивати вміння аналізувати фізичні явища та пояснювати їх.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: демонстрування виштовхувальної сили в різних рідинах, досліди зі спостереження умов плавання тіл, портрет Архімеда, вірш про царя Гієрона та корону.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання умов плавання тіл; відеозаписи зміни дії виштовхувальної сили при переміщенні корабля з річки в море; презентація про Архімеда, фрагмент відеофільму про Архімеда.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз самостійної роботи № 4

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Чому в морі легше плавати, ніж у річці?

2. Чому у воді один і той же камінь легше підняти, ніж на суходолі?

3. Сформулюйте закон Паскаля.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Причини виникнення сили Архімеда.

• Досліди, які показують, від чого залежить сила Архімеда.

• Закон Архімеда.

• Формула для обчислення сили Архімеда.

• Умови плавання тіл.

Опорний конспект

Учні з учителем заповнюють таблицю «Умови плавання тіл» після проведення дослідів.

Умови плавання тіл

Тіло спливає

Fтяж < FА

ρт < ρр

Тіло перебуває в рівновазі в будь-якій точці всередині рідини

Fтяж = FА

ρт = ρр

Тіло тоне

Fтяж > FА

ρт> ρр

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

1. Чи буде діяти сила Архімеда на тіло, яке щільно прилягає до дна?

2. Порівняйте виштовхувальні сили, що діють на однакові кульки, що перебувають на різній глибині.

Розв'язання задач

1. Товщина соснової дошки, що плаває у воді, становить 8 см. Якої висота надводна частина дошки?

2. З води з глибини 10 м рівномірно підіймають на поверхню мармуровий камінь об’ємом 2 м2. Яку роботу при цьому виконують?

3. Обчисліть об’єм тіла. Дані для розв’язання задачі візьміть з рисунка. У посудині вода.

Задачник №№___ .

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Знайдіть цікаві факти біографії Архімеда.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити