Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 38. РІВНОВАГА ТІЛ. МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ТІЛ

Мета уроку: ввести поняття: «плече сили, момент сили»; сформулювати умови рівноваги тіл, які не мають осі обертання та мають вісь обертання; показати практичну значущість отриманих знань; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований.

Обладнання та наочність: демонстрування рівноваги важеля.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне демонстрування умов рівноваги тіла.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Чому ручку дверей розташовують ближче до краю?

2. Поясніть вислів Архімеда «Дайте мені точку підпори, і я зможу підняти Землю».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Умова рівноваги тіл, що не мають осі обертання.

• Визначення важеля.

• Плече сили.

• Момент сили.

• Одиниця моменту.

• Додатне та від’ємне значення моменту сили.

• Умова рівноваги тіл, що мають вісь обертання.

• Умова рівноваги важеля.

• Загальна умова рівноваги тіл.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

• Якщо геометрична сума сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю, то чому дорівнює алгебраїчна сума проекцій цих сил на яку-небудь вісь?

Розв'язання задач

1. На двох тросах однакової довжини підвішено вантаж масою 100 кг. Кут між тросами дорівнює 120°. Визначте сили натягу тросів.

2. До кінців невагомого стрижня довжиною 80 см підвішені тягарці масами 400 г та 800 г. Де треба поставити підпору, щоб стрижень перебував у рівновазі?

3. До кінців стрижня масою 200 г та довжиною 80 см підвішені тягарці масами 400 г та 800 г. Де треба поставити підпору, щоб стрижень перебував у рівновазі?

Задачник №№___ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

До вертикальної стіни на нитці довжиною 2 м підвішено кулю радіусом 1 м та масою 1 кг. Обчисліть силу натягу нитки та силу тиску кулі на стіну.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити