Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 39. РІВНОВАГА ТІЛ. ЦЕНТР ТЯЖІННЯ ТА ЦЕНТР МАС ТІЛА

Мета уроку: ввести поняття «центр мас, центр тяжіння, стійка рівновага, нестійка рівновага, байдужа рівновага, стійкість рівноваги», навчити учнів визначати центр тіл тяжіння експериментально, побудовою, розрахунками; показати практичну значущість набутих знань; формувати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння навчатися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: демонстрування різних видів рівноваги тіла (моделі, вази з квітами, тринога, іграшки зі зміщеним центром тяжіння). Учні проводять експеримент з визначення центру тяжіння плоскої фігури правильної та довільної форми. Для цього учні отримують штативи, фігури довільної форми, нитки та маленькі вантажі.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання видів рівноваги, стійкості рівноваги; показати роботу баштового крану (стійкість рівноваги).

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Чому маленькі діти їздять та триколісному велосипеді?

2. Як моряки втримують рівновагу на палубі, коли море неспокійне?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Центр мас.

• Центр тяжіння.

• Визначення центра тяжіння тіла.

• Стійка рівновага.

• Нестійка рівновага.

• Байдужа рівновага.

• Умова стійкості тіла.

Опорний конспект

Центр мас — це точка, у якій перетинаються всі лінії дії сил, що спричиняють поступальний рух тіла.

Центр тяжіння — це точка прикладення сили тяжіння.

В однорідному гравітаційному полі центр мас збігається з центром тяжіння.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Довжина горизонтального стрижня становить 80 см. Ліва його половина зроблена з алюмінію, права — із міді. Визначте положення центра тяжіння стрижня, якщо переріз його однаковий по всій довжині.

Задачник №№___ .

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Зробіть добірку прикладів, як у побуті та техніці враховують знання про рівновагу, стійкість рівноваги тіла. Проілюструйте ці приклади добіркою фотографій або презентацією.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити