Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 40. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів у розв'язуванні задач; вміння аналізувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом.

Формування ключових компетентностей:

✵ основні компетентності у природничих науках і технологіях;

✵ інформаційно-цифрова компетентність;

✵ математична компетентність;

✵ уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання задач, розв'язуваних на уроці.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

✵ Як визначити центр тяжіння тіла побудовою, експериментально, розрахунками?

✵ Сформулюйте умову рівноваги тіла, яке не має осі обертання.

✵ Сформулюйте умову рівноваги тіла, яке має вісь обертання.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. З однорідної круглої пластини радіусом R вирізане коло вдвічі меншого радіуса так, як показано на рисунку. Визначте положення центру тяжіння отриманої пластинки.

2. До кінців стрижня довжиною 120 см та масою 10 кг підвішені вантажі масами 10 кг та 40 кг. Де треба підперти стрижень, щоб він перебував у рівновазі?

3. Однорідний стрижень зігнутий навпіл під кутом 90° та підвішений за один кінець. Під яким кутом α до вертикалі буде розташована верхня частина стрижня?

4. Вантаж масою 20 кг підвішений на двох тросах, кут між якими становить 120°. Визначте сили натягу тросів.

Задачник №№____ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

✵ Повторити § ___.

✵ Розв’язати вправу ___ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

✵ Підготуватися до виконання роботи № 5 лабораторного практикуму.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Однорідний стрижень шарнірно закріплений у точці O. Стрижень перебуває в рівновазі за умови, що 20% довжини стрижня міститься у воді. Обчисліть густину речовини стрижня (відповідь: 9/25ρв).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити