Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 41. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. РОБОТА № 5. ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРА МАС ПЛОСКИХ ФІГУР

Мета уроку: формувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту. Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• ініціативність і підприємливість;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування практичних умінь.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис виконання лабораторної роботи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Порядок дій учня під час визначення центра мас плоскої фігури неправильної форми експериментальним способом.

1. Закріпіть у затискачі штатива корок. Проколіть булавкою або голкою фігуру неправильної форми та встроміть у корок. Злегка похитайте фігуру та переконайтеся, що вона перебуває у стані стійкої рівноваги.

2. Закріпіть на булавці нитку з тягарцем. Поставте мітки на фігурі вздовж нитки. Зніміть фігуру зі штатива та проведіть лінію під лінійку.

3. Повторіть дослід ще двічі, проколовши та підвісивши фігуру в інших місцях. Визначте центр мас фігури як точку перетину проведених прямих.

4. Врівноважте фігуру на олівці та переконайтесь, що центр мас визначено точно.

Порядок дій учня під час визначення центра мас плоскої фігури неправильної форми геометричним способом.

1. Розділіть надану геометричну фігуру неправильної форми на дві простіші геометрично правильні частини (наприклад, прямокутник та трикутник).

2. Визначте центр мас кожної частини (для прямокутника — це точка перетину діагоналей, а для трикутника — точка перетину медіан).

3. З’єднайте отримані точки відрізком.

4. Розбийте подану геометричну фігуру на дві інші фігури правильної форми (наприклад, два трикутники).

5. Визначте центр мас кожної частини, з’єднайте отримані точки відрізком.

6. Визначте точку перетину двох відрізків. Це буде центр мас плоскої фігури.

7. Переконайтесь, що визначена точка є центром мас фігури. Для цього встановіть плоску фігуру центром мас на вістря булавки чи голки. Якщо ви правильно виконали побудову, то пластинка має перебувати в рівновазі.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Поміркуйте, чи може центр мас розміщуватися поза фігурою? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити