Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 42. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння учнів розв'язувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом; розвивати логічне мислення учнів.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання задач, розв'язуваних на уроці.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Що називають моментом сили?

2. Плечем сили?

3. Сформулюйте умову рівноваги тіл, що не мають осі обертання.

4. Сформулюйте умову рівноваги тіл, що мають вісь обертання.

5. Як визначити центр тяжіння тіл правильної та неправильної форми?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Яку мінімальну горизонтальну силу треба прикласти до тіла циліндричної форми масою m та радіусом R, щоб перекотити його через сходинку висотою h? Вважати, що h < R.

2. Визначте положення центра мас фігури, що складається з квадрата та півкола. Сторона квадрата а дорівнює діаметру півкола.

3. На кінцях балки довжиною 6 м та масою 120 кг розміщені вантажі масами 80 кг та 100 кг. Де треба поставити підпору, щоб балка зберігала рівновагу?

4. На похилій площині стоїть кубик. За якого кута нахилу площини кубик не перекинеться?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Підготуватися до самостійної роботи № 5.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

На балку довжиною 6 м та масою 120 кг поклали два вантажі: вантаж масою 80 кг на відстані 2 м від лівого кінця, а вантаж масою 100 кг на відстані 1 м від правого кінця. Де треба поставити підпору, щоб балка зберігала рівновагу?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити