Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 43. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

Мета уроку: удосконалювати вміння учнів розв'язувати задачі; здійснити поточний контроль знань з метою подальшої корекції.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язування задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Як визначити центр тяжіння тіл правильної та неправильної форми?

2. Що називають моментом сили?

3. Плечем сили?

4. Сформулюйте умову рівноваги тіл, що не мають осі обертання.

5. Сформулюйте умову рівноваги тіл, що мають вісь обертання.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Драбина спирається на стіну. Чому дорівнюють моменти всіх сил, що діють на драбину, відносно точки О? Довжина драбини l, маса m, кут до підлоги — α. Коефіцієнт тертя між підлогою та драбиною становить μ.

2. Вантаж масою 20 кг підвішений на двох тросах. Кут α становить 45°. Обчисліть сили натягу тросів.

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

1. Дві кулі з однаковими радіусами R скріплені у точці дотику. Маса першої кулі вдвічі більша за масу другої. Визначте центр тяжіння системи.

2. Вантаж масою 20 кг підвішений на кронштейні. Обчисліть сили пружності, що виникають через деформації стрижнів. Кут СВА становить 30°.

3. Драбина спирається на гладку стіну. Довжина драбини l, маса M, кут до підлоги — α. Коефіцієнт тертя між підлогою та драбиною становить μ. На яку висоту може піднятися драбиною хлопчина масою m?

№ 1

№ 2

№ 3

3 бали

4 бали

5 балів

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

В однорідного стрижня відрізали кінець довжиною 40 см. На скільки змістився центр тяжіння стрижня?
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити