Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 44. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: узагальнити та систематизувати навчальний матеріал з вивченої теми, скорегувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної роботи.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачник або картки з задачами.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз самостійної роботи № 5

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Сформулюйте закони Ньютона. Запишіть відповідні формули.

2. Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння. Запишіть формулу закону.

3. Що називають силою тяжіння? Запишіть формулу для розрахунку сили тяжіння.

4. Що називають вагою тіла? Запишіть формулу для розрахунку ваги тіла.

5. Сформулюйте закон Гука. Запишіть формулу закону.

6. Запишіть формулу для розрахунку сили тертя.

7. Що називають силою реакції опору?

8. Сформулюйте закон Архімеда. Запишіть формулу для розрахунку сили Архімеда.

9. Який порядок розв’язання задач у випадку, коли на тіло діє кілька сил?

10. Що називають моментом сили? Запишіть формулу для розрахунку моменту сили.

11. Як формулюється умова рівноваги, якщо тіло має вісь обертання?

12. Як формулюється умова рівноваги тіла, що не має осі обертання?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Вантаж якої маси підвісили до пружини жорсткістю 300 Н/м, якщо її видовження становить 5 см?

2. На якій висоті над поверхнею Землі прискорення вільного падіння зменшиться на 20 %?

3. Чому дорівнює гальмівний шлях автомобіля, який рухався горизонтальною ділянкою дороги та перед початком гальмування мав швидкість 54 км/год? Коефіцієнт тертя ковзання гуми по бетону становить 0,75.

4. Стрілу випустили з лука вертикально вгору зі швидкістю 25 м/c. На яку висоту підніметься стріла? За який час вона піднімається до максимальної висоти?

5. М’яч, кинутий горизонтально з початковою швидкістю 20 м/c, упав на землю через 4 с. З якої висоти кинуто м’яч? Чому дорівнює горизонтальна дальність польоту?

6. Максимально допустимий вантаж річкового судна становить 200 т. Як зміниться углибка судна після того, як його розвантажать у порту? Площа перерізу на рівні ватерлінії 103 м2.

7. До динамометра підвісили вантаж. Якщо вантаж перенести у воду, то показники динамометра зменшаться з 7 до 5 Н. Чому дорівнює густина вантажу?

8. До кінців важеля масою 10 кг та довжиною 40 см прикріплені вантажі 40 та 10 кг. Визначте плечі важеля, якщо він перебуває в рівновазі.

9. На мотузці, закріпленій на нерухомому блоці, підвішено вантажі масами 300 та 340 г. Через 2 с після початку руху мотузки вантаж проходить шлях 120 см. Обчисліть прискорення вільного падіння.

10. Чому дорівнює густина речовини суцільного куба з площею поверхні 294 см2, якщо його вага дорівнює 17,2 Н?

11. Чому дорівнює сила притягання Юпітера до Сонця? Які дані з курсу астрономії потрібні для розв’язання завдання?

Задачник №№________ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Виписати та вивчити формули з теми, повторити теорію.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

• Скласти тестове завдання для перевірки знань з теми.

Розв'язати задачу.

Якщо пружину розтягти силою 8 Н, її довжина дорівнюватиме 14 см; якщо ту саму пружину розтягти силою 12 Н, її довжина дорівнюватиме 16 см. Яку силу треба прикласти, щоб довжина пружини дорівнювала 20 см?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити