Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 3. РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. ГРАФІКИ ЗАЛЕЖНОСТІ КІНЕМАТИЧНИХ ВЕЛИЧИН ВІД ЧАСУ ДЛЯ РІВНОМІРНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ

Мета уроку: ввести поняття «рівномірний прямолінійний рух, швидкість рівномірного прямолінійного руху», описати рівномірний прямолінійних рух математично; показати, який вигляд має рівняння рівномірного прямолінійного руху та графіки руху; показати практичну значущість набутих учнями знань.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя;

• математична компетентність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: досліди, які ілюструють рівномірний прямолінійний рух.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель рівномірного прямолінійного руху.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Наведіть приклади прямолінійного та криволінійного рухів.

2. Наведіть приклади рівномірного та нерівномірного рухів.

3. У чому полягає основна задача механіки?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Прямолінійний рівномірний рух.

• Швидкість прямолінійного рівномірного руху. Одиниця швидкості.

• Вимірювання швидкості.

• Розрахунок шляху прямолінійного рівномірного руху.

• Рівняння рівномірного прямолінійного руху.

• Графік швидкості прямолінійного рівномірного руху.

• Графік залежності координати від часу для прямолінійного рівномірного руху.

Опорний конспект

Під час рівномірного руху швидкість незмінна за модулем та напрямком

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

1. Що називають прямолінійним рівномірним рухом?

2. Який вигляд має рівняння прямолінійного рівномірного руху?

Розв'язання задач

1. Один автомобіль, рухаючись рівномірно і прямолінійно зі швидкістю 20 м/c, за 1 хвилину пройшов такий же шлях, як інший за 40 секунд. Чому дорівнює швидкість другого автомобіля?

2. Потяг довжиною 150 м рухається по мосту рівномірно зі швидкістю 20 м/c. За який час він пройде міст довжиною 750 м?

3. Під час руху вздовж прямої координата точки змінилася за 5 с від значення х0 = 10 м до значення x = -10 м. Визначте модуль швидкості та напрямок руху точки.

4. Тіло рухається вздовж осі x протилежно її напрямку. Модуль швидкості дорівнює 54 км/год. Початкова координата 20 м. Запишіть рівняння руху. Визначте положення тіла через 4 с. Чому дорівнює шлях, пройдений тілом?

5. Прямолінійним шосе рівномірно рухається вправо автобус зі швидкістю 20 м/c. У момент початку спостереження координата автобуса дорівнювала -200 м. Запишіть рівняння руху. Побудуйте графіки залежності швидкості руху від часу та координати від часу. Обчисліть координату та пройдений шлях через 30 с.

6. Рух двох тіл задано рівняннями х1 = 5t та x2 = 150 - 10t. Визначте час та місце зустрічі графічно та аналітично.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Рівняння руху двох тіл мають вигляд: х1 = 10 + 2t та х2 = 4 + 5t. Визначте час та координату місця зустрічі тіл графічно та аналітично.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити