Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 48. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння учнів розв'язувати задачі, користуючись алгоритмом; удосконалювати культуру оформлення задач, вміння аналізувати отримані результати.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники, досліди, що ілюструють розв'язання задач.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Що називають імпульсом тіла?

2. Як обчислити зміну імпульсу тіла?

3. Як формулюється ІІ закон Ньютона?

4. Як формулюється закон збереження імпульсу?

5. Запишіть математичний вираз ІІ закону Ньютона.

6. За яких умов виконується закон збереження імпульсу?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Який імпульс матиме тіло масою 200 г через 2 с, якщо його рух описано рівнянням х = 10 + 2t + t2?

2. Молекула масою 5 ∙ 10-26 кг, що летить зі швидкістю 500 м/c, пружно ударилася об стіну під кутом 30° до перпендикуляру. Обчисліть імпульс сили, що отримала стінка під час удару.

3. З катера масою 750 т гармата стріляє в напрямку, протилежному до напрямку його руху, під кутом 60° до горизонту. Як змінилася швидкість катера, якщо снаряд масою 30 кг випущено зі швидкістю 1 км/год відносно катера?

4. Вагон масою 120 кг рухається зі швидкістю 6 м/c. Після того, як з нього стрибнула людина масою 80 кг під кутом 30° до напрямку руху, швидкість вагона стала дорівнювати 5 м/c. Визначте швидкість людини під час стрибка.

5. Куля масою 30 г після пружного зіткнення з нерухомим тілом змінила напрямок руху на 90°, а модуль її швидкості зменшився в 2 рази. Визначте масу тіла, з яким зіткнулася куля.

6. Ковзаняр масою 80 кг стоїть на поверхні льоду. Яку швидкість він матиме, якщо кине вперед камінь масою 300 г зі швидкістю 20 м/c?

7. Снаряд розірвався на два осколки: перший з масою 1,5 кг полетів угору зі швидкістю 400 м/c, а другий масою 2,5 кг полетів горизонтально зі швидкістю 320 м/c. Визначте швидкість руху снаряда перед розривом.

8. Мисливець стріляє з рушниці на рухомому човні в напрямку його руху. Маса човна з мисливцем становить 100 кг, маса заряду — 20 г, середня швидкість заряду — 500 м/c. Яку швидкість мав човен, якщо він зупинився після трьох пострілів, зроблених один за одним?

Задачник №№___ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Човен масою100 кг стоїть, не рухаючись, у воді. Хлопчик масою 40 кг переходить з корми на ніс човна. На яку відстань при цьому зміститься човен, якщо його довжина становить 2 м? Опір води не враховувати.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити