Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 4. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель до задачі 3.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Що називають рівномірним прямолінійним рухом?

2. Як обчислити швидкість тіла під час рівномірного прямолінійного руху?

3. Який вигляд має рівняння прямолінійного рівномірного руху?

4. Які графіки описують рівномірний прямолінійний рух?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. На рисунку подано графік руху тіла вздовж осі х. Схарактеризуйте рух тіла. Побудуйте графіки швидкості та пройденого шляху залежно від часу.

2. На рисунку подано графік залежності проекції швидкості тіла, що рухається вздовж осі х, від часу. Побудуйте графіки координати та шляху залежно від часу. Початкова координата дорівнює -8 м.

3. Рух двох тіл описано рівняннями х1 = 100 - 2t та x2 = -50 + 3t. Через який час тіла зустрінуться? Чому дорівнює координата місця зустрічі? Розв’яжіть задачу аналітично і графічно.

4. Із міста виїхав мотоцикліст зі швидкістю 20 км/год, а через 4 години після нього — автомобіль зі швидкістю 60 км/год. Через який час та на якій відстані від міста автомобіль наздожене мотоцикліста? Розв’яжіть задачу аналітично і графічно.

Задачник №№ ___

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

На рисунку подано графік руху тіла вздовж осі х. Схарактеризуйте рух тіла. Побудуйте графіки швидкості та графіки шляху залежно від часу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити