Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 5. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ. ЗАКОН ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

Мета уроку: ввести закон додавання швидкостей, навчити учнів застосовувати цей закон для розв'язання задач; показати практичну значущість набутих знань.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: демонстрування із додавання швидкостей.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання закону додавання швидкостей.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. У чому полягає відносність руху? Наведіть приклади.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Закон додавання швидкостей.

• Закон додавання переміщень.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Гелікоптер рухається на північ зі швидкістю 20 м/с. З якою швидкістю та під яким кутом до меридіану він буде рухатися, якщо подує вітер із заходу зі швидкістю 10 м/с?

2. Якщо швидкість вітру дорівнює 10 м/с, то крапля дощу падає під кутом 30° до вертикалі. За якої швидкості вітру крапля падатиме під кутом 45°?

3. Плавець, швидкість якого відносно води становить 5 км/год, перетинає річку завширшки 120 м, рухаючись перпендикулярно до напрямку течії. Швидкість течії 2 км/год. Чому дорівнює переміщення та швидкість плавця відносно течії? За який час плавець перетинає річку?

4. Ескалатор піднімає нерухомого пасажира за 40 секунд. Якщо ескалатор нерухомий, то пасажир піднімається за 1 хвилину. За який час пасажир піднімається по рухомому вгору ескалатору?

Задачник №№ ___

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

1. Першу половину часу тіло рухається зі швидкістю 20 м/с під кутом 60° до заданого напрямку, а другу половину часу руху — під кутом 120° до того ж самого напрямку зі швидкістю 40 м/с. Обчисліть середню швидкість руху.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити