Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Урок 56. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння учнів розв'язувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом; розвивати логічне мислення учнів.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники, астрономічний довідник з даними про Сонячну систему.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання задач, розв'язуваних на уроці.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Який вигляд має класичний закон додавання швидкостей?

2. Який вигляд має релятивістський закон додавання швидкостей?

3. Чому виникла необхідність заміни класичного закону додавання швидкостей у ситуації руху з великими швидкостями?

4. Сформулюйте основні постулати СТВ.

5. Назвіть швидкість світла, прийняту на сьогодні?

6. У чому полягає відносність одночасності подій?

7. Як змінюються лінійні розміри тіл в напрямку руху?

8. Як змінюються проміжки часу, якщо тіло рухається з великою швидкістю?

9. Який вигляд має закон взаємозв’язку маси та енергії?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. За який час світло поширюється від Сонця до Землі?

2. Дві частинки рухаються у протилежних напрямках зі швидкостями 0,75с відносно земного спостерігача. Чому дорівнює відносна швидкість частинок?

3. На ракеті, швидкість руху якої відносно Землі дорівнює 0,9с, в напрямку руху ракети увімкнули прожектор. Якою є швидкість поширення світла відносно Землі?

4. Яким стане в напрямку руху розмір метрової лінійки, що рухається зі швидкістю 0,7с?

5. На космічному кораблі, який рухається зі швидкістю 0,6с, пройшов 1 рік. Який час пройде на Землі?

6. За якої швидкості руху кінетична енергія тіла на 50% перевищує енергію спокою?

7. Підйомний кран перемістив вантаж масою 20 т на висоту 15 м. На скільки змінилася маса вантажу?

8. Потужність випромінювання Сонця дорівнює 3,83 ∙ 1026 Вт. На скільки зменшується маса Сонця за годину? За добу?

Задачник №№________ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити §_______ .

• Розв’язати вправу______ письмово.

• Розв’язати завдання №№______ задачника.

• Підготуватися до самостійної роботи № 7.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Знайдіть в літературі інформацію про те, на якому теоретичному підґрунті виникла спеціальна теорія відносності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити