Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Урок 57. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 7

Мета уроку: удосконалювати навички учнів з розв'язування задач; здійснити поточний контроль знань учнів з метою їх корекції.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачник, довідкові матеріали з показниками заломлення речовини.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Запишіть формулу релятивістського закону додавання швидкостей.

2. Як змінюються лінійні розміри тіл в напрямку руху? Запишіть формулу.

3. Як змінюються проміжки часу, якщо тіло рухається з великою швидкістю?

4. Який вигляд має закон взаємозв’язку маси та енергії?

5. Чому дорівнює кінетична енергія тіла, що рухається з великою швидкістю?

6. Поясніть, що означає вираз «одночасність двох подій відносна».

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. За якої швидкості руху кінетична енергія більша за енергію спокою у 4 рази?

2. У скільки разів збільшується час життя нестабільної частинки, яка рухається зі швидкістю 0,7с?

3. З якою швидкістю має рухатися метрова лінійка, щоб спостережувана її довжина скоротилася на 10 см?

4. Скільки років пройде на Землі, якщо в ракеті, що рухається зі швидкістю v = 0,99c відносно Землі, пройде 10 років?

Задачник №№________ .

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 7

1. Чи досяжна швидкість поширення світла для тіла, що має певну масу? Поясніть свою відповідь.

2. Дві ракети наближаються одна до одної зі швидкостями 0,8с відносно нерухомого спостерігача. Якою є відносна швидкість руху ракет?

3. За якої швидкості руху ракета скорочується на 25% за рахунок релятивістських ефектів?

4. Визначте швидкість електрона, який було розігнано електричним полем з напругою 2 МВ.

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

2 бали

2 бали

4 бали

4 бали

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити §_______ .

• Розв’язати вправу______ письмово.

• Розв’язати завдання №№______ задачника.

• Підготувати навчальний проект.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу

За якої швидкості руху кінетична енергія тіла вдвічі перевищує енергію спокою?





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити