Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Урок 59. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ІЗ ТЕМИ «МЕХАНІКА»

Мета уроку: оцінити сформованість знань учнів з вивченої теми, уміння застосовувати свої знання для пояснення фізичних явищ та розв'язання задач.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок контролю знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приблизний варіант контрольної роботи

Рівень 1

1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею її вимірювання.

А Імпульс

Б Енергія

В Маса

Г Швидкість

2. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням.

А Енергія

Б Імпульс

В Зміна імпульсу

Г Маса

1) р

2) E

3) m

4) Δp

3. На ракеті, швидкість якої відносно Землі дорівнює 0,85с, увімкнули прожектор у напрямку руху ракети. Чому дорівнює швидкість поширення світла відносно Землі?

А 0,85с

Б 1,85с

В 0,25с

Г c

4. Тіло масою 5 кг рухається зі швидкістю 10 м/с. Чому дорівнює його кінетична енергія?

А 250 Дж.

Б 500 Дж.

В 125 Дж.

Г 50 Дж.

5. Два тіла масами 60 та 80 кг рухаються назустріч одне одному зі швидкостями 8 та 6 м/с відповідно. Чому дорівнюватиме швидкість тіл після абсолютно непружного удару?

А 7 м/с.

Б 2 м/с.

В 0 м/с.

Г 14 м/с.

6. Для того щоб збільшити потужність механізму в 3 рази необхідно

А зменшити виконану за той самий час роботу втричі;

Б зменшити час виконання роботи втричі;

В збільшити роботу в 3 рази при зменшенні часу її виконання в 3 рази;

Г зменшити роботу в 3 рази при збільшенні часу її виконання в 3 рази.

Рівень 2

7. Два літаки однакової маси летять на однаковій висоті. Швидкість другого літака в 1,5 раза більша за швидкість першого. У якого літака більша потенціальна енергія? Поясніть свою відповідь.

8. Два космічних кораблі рухаються відносно нерухомого спостерігача рівномірно і прямолінійно у протилежних напрямках зі швидкостями 0,6с та 0,7с. Визначте відносну швидкість кораблів.

Рівень 3

9. Рух матеріальної точки описано рівнянням x = 5 - 4t + 2t2. Обчисліть імпульс тіла через 5 с та 7 с після початку відліку часу, якщо маса тіла дорівнює 400 г.

Рівень 4

10. Пружину жорсткістю 40 Н/м стиснули на 5 см. Розпрямляючись, ця пружина штовхає в горизонтальному напрямі кульку масою 10 г. Визначте швидкість кульки в момент, коли деформація пружини дорівнює 4 см.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити вивчений матеріал.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити