Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 61. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3. АТОМИ І МОЛЕКУЛИ. БУДОВА АТОМА. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ РЕЧОВИНИ. НАНОМАТЕРІАЛИ

Мета уроку: познайомити учнів з історією вивчення атома, з сучасними методами дослідження будови речовини; ввести поняття «відносна молекулярна маса, молярна маса, кількість речовини, число Авогадро»; ввести розрахункові формули для обчислення маси молекули, кількості молекул, кількості речовини; навчити аналізувати та грамотно оформлювати задачі.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: дослід з розтікання олії на поверхні води, портрет А. Авогадро.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеофрагмент «Визначення приблизного розміру молекули стеаринової олії».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

1. Як довести, що розміри молекул малі?

2. Чи можна побачити молекули?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Історія вивчення атома.

• Сучасні дослідження будови речовини.

• Наноматеріали.

• Визначення дослідним шляхом маси та розмірів молекул.

• Відносна молекулярна маса.

• Молярна маса.

• Число Авогадро.

• Кількість речовини.

• Молярний об’єм.

• Концентрація.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Скільки молекул міститься в 5 г сірководню H2S?

2. Визначте концентрацію молекул кисню, який має масу 10 г та займає об’єм 5 л.

3. Порівняйте кількість молекул в двох посудинах однакового об’єму, якщо в одній міститься вода, а в іншій ртуть.

Задачник №№ ___.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІІ. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Проведіть за можливості дослід з розтіканням олії по поверхні води, зробіть обчислення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити