Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 62. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ БУДОВИ РЕЧОВИНИ

Мета уроку: ввести основні положення МКТ, сформувати молекулярні уявлення про будову речовини, пояснити явище дифузії на основі МКТ, пояснити причини броунівського руху, показати практичну значущість вивченої теми.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: портрет М. В. Ломоносова, Р. Броуна, Р. Перрена, А. Ейнштейна, досліди з дифузії та подільності речовини, досліди зі свинцевими циліндрами, таблиці з розташуванням молекул у газах, рідинах, твердих тілах; колекція кристалів.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання явища дифузії та броунівського руху.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

1. Що вам відомо про будову речовини?

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Визначення молекулярно-кінетичної теорії.

• Визначення макроскопічних тіл.

• Основні положення МКТ.

• Тепловий рух молекул речовини.

• Дифузія.

• Броунівський рух (визначення, пояснення, приклади прояву).

• Порівняння властивостей газів, рідин та твердих тіл.

Опорний конспект

Порівняння властивостей газів, рідин та твердих тіл

Газ

Рідина

Тверде тіло

1

Складається з хаотично розташованих частинок

Має ближній порядок у розташуванні частинок

Має дальній порядок у розташуванні частинок (кристалічні ґратки)

2

Частинкам властивий хаотичний рух

Частинкам властивий коливальний рух та хаотичний рух

Іонам кристалічних ґраток властивий коливальний рух

3

Властива значна текучість

Властива мала текучість

4

Не зберігає об’єм, легко стискається

Зберігає власний об’єм, погано стискається

Зберігає власний об’єм

5

Не зберігає власну форму

Не зберігає власну форму, приймає форму посудини

Зберігає форму

6

Швидкість дифузії VГ > vр > vт

7

Сили взаємодії молекул Fг < Fр < Fт

8

Виконується закон Паскаля та Архімеда

Виконується закон Гука

9

Для даної маси за однакової температури Wг > Wр > Wт

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

1. Сформулюйте основні положення МКТ.

2. Що називають дифузією?

3. Порівняйте швидкість дифузії в різних агрегатних станах.

4. Порівняйте швидкість дифузії за різної температури.

5. Наведіть приклади дифузії в побуті, техніці.

6. Що називають броунівським рухом? Як пояснити причини броунівського руху?

7. Чому дрижать стрілки деяких вимірювальних приладів?

8. Чому ваше власне тіло не здійснює броунівський рух?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІ. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Приготуйте повідомлення про використання явища дифузії в техніці, на виробництві, в побуті.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити