Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 64. АБСОЛЮТНА ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР

Мета уроку: увести поняття «температура», пояснити температуру як міру середньої кінетичної енергії, надати уявлення про способи вимірювання температури, пояснити будову та принципи роботи приладів для вимірювання температури. Увести поняття теплової рівноваги. Пояснити залежність середньої квадратичної швидкості від маси молекули та температури, вивчити методики вимірювання швидкостей молекул у досліді Штерна.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: різні термометри.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

1. Охарактеризуйте внутрішню будову тіл.

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Стан теплової рівноваги.

• Температура.

• Вимірювання температури. Термометри.

• Температурна шкала Цельсія.

• Температурна шкала Кельвіна.

• Середня кінетична енергія молекул одноатомного ідеального газу.

• Середня квадратична швидкість молекул ідеального газу.

• Дослід Штерна.

Опорний конспект

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. За якої температури середня квадратична швидкість молекул гелію дорівнюватиме 700 м/с?

2. Під час демонстрації досліду Штерна срібна смужка була нагріта до 827 °C. З якою частотою необхідно обертати циліндри, щоб отримати зсув смужки срібла на 9,5 мм? Радіуси циліндрів дорівнюють 6 та 120 мм.

3. Чому при вимірювання температури свого тіла людина тримає термометр кілька хвилин?

4. Запишіть значення температури 20 °C, —57 °C, 117 °C за шкалою Кельвіна.

5. Запишіть значення температури 200 К, 300 К, 0 К за шкалою Цельсія.

6. Як зміниться середня квадратична швидкість молекул, якщо температура газу збільшиться в 4 рази?

Задачник №№ ___.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІ. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть інформацію про температурні шкали Реомюра та Фаренгейта.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити