Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 65. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів у розв'язуванні задач; вміння аналізувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Скільки молекул міститься в 160 г метану?

2. Обчисліть об’єм 3,6 ∙ 1025 молекул води.

3. Визначте молярну масу суміші 200 г водню та 50 г кисню.

4. Обчисліть середню кінетичну енергію молекул ідеального газу за температури 7 °C.

5. В посудині об’ємом 200 л міститься 2 моль одноатомного ідеального газу під тиском 100 кПа. Визначте середню кінетичну енергію поступального руху молекул.

6. Який тиск спричиняють молекули газу на стінки посудини об’ємом 5 л, якщо середньоквадратична швидкість молекул становить 500 м/с, а маса газу 30 г?

7. За якої температури середня квадратична швидкість молекул неону дорівнює 600 м/с?

8. У ванну об’ємом 100 л кинули шматок кухонної солі масою 117 г. Сіль розчинилася та рівномірно розподілилася по об’єму ванни. Скільки іонів хлору потрапить у склянку об’ємом 200 см3, якщо зачерпнути нею води з ванни.

9. На скільки має змінитися тиск в балоні об’ємом 200 л, температура у якому дорівнює 27 °С та не змінюється, щоб з балона вийшло 1,2 ∙ 1024 молекул?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Потік молекул водню падає на стінку і відбивається від неї за законом абсолютно пружного удару. Визначте тиск газу на стінку, якщо швидкість молекул 1 км/с, концентрація — 3 ∙ 1020 м-3. Потік перпендикулярний стінці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити