Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Календарно-тематичне планування. II семестр

Дата

Тип уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

49

Комбінований урок

Потужність

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

50

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

51

Комбінований урок

Кінетична і потенціальна енергія

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

52

Комбінований урок

Закон збереження механічної енергії. Застосування законів збереження в механіці.

Межі застосування законів класичної механіки

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

53

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

54

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач

Самостійна робота № 6

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

55

Комбінований урок

Основні положення СТВ та їхні наслідки. Релятивістський закон додавання швидкостей

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

56

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

57

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач

Самостійна робота № 7

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

58

Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач

Підготовка до контрольної роботи

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до контрольної роботи № 4

59

Урок контролю знань

Контрольна робота № 3 із теми «Механіка»

Повторити вивчений матеріал

60

Урок захисту навчальних проектів

Навчальний проект № 3

Доопрацювати навчальний проект

Розділ 2. Молекулярна фізики та термодинаміка (40 годин)

61

Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи № 3. Атоми і молекули. Будова атома. Сучасні дослідження будови речовини. Наноматеріали

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

62

Комбінований урок

Основи молекулярно- кінетичної теорії будови речовини

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

63

Комбінований урок

Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

64

Комбінований урок

Абсолютна шкала температур

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

65

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

66

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 8

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

67

Комбінований урок

Рівняння стану ідеального газу

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

68

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

69

Комбінований урок

Ізопроцеси

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

70

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до виконання роботи № 6 лабораторного практикуму

71

Урок формування практичних умінь

Лабораторний практикум. Робота № 6. Вивчення одного з ізопроцесів

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

72

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

73

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 9

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

74

Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач

Підготовка до контрольної роботи

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до контрольної роботи № 4

75

Урок контролю знань

Контрольна робота № 4 із теми «Молекулярна фізика та термодинаміка»

Повторити вивчений матеріал

76

Урок захисту навчальних проектів

Навчальний проект № 4 Тематичне оцінювання № 4

Доопрацювати навчальний проект

77

Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи. Внутрішня енергія тіл

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

78

Комбінований урок

Кількість теплоти

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

79

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

80

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 10

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

81

Комбінований урок

Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

82

Комбінований урок

Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин. Необоротність теплових процесів. Ентропія

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

83

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

84

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 11

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

85

Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач

Підготовка до контрольної роботи

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до контрольної роботи № 5

86

Урок контролю знань

Контрольна робота № 5 із теми «Молекулярна фізика та термодинаміка»

Повторити вивчений матеріал

87

Урок захисту навчальних проектів

Навчальний проект № 5. Тематичне оцінювання № 5

Доопрацювати навчальний проект

88

Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи. Властивості насиченої й ненасиченої пари. Вологість повітря

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

89

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

90

Комбінований урок

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

91

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до виконання роботи № 7 лабораторного практикуму

92

Урок формування практичних умінь

Лабораторний практикум. Робота № 7. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

93

Комбінований урок

Деформації. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга

Вивчити § ___, вивчити конспект.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника

94

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до виконання роботи № 8 лабораторного практикуму

95

Урок формування практичних умінь

Лабораторний практикум. Робота № 8. Визначення модуля пружності різних речовин

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

96

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

97

Урок формування навичок розв’язання задач

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

98

Урок формування навичок розв’язання задач та поточний контроль знань

Практикум із розв’язування задач.

Самостійна робота № 12

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

99

Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач

Підготовка до контрольної роботи

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Підготуватися до контрольної роботи № 4

100

Урок контролю знань

Контрольна робота № 6 із теми «Молекулярна фізика та термодинаміка»

Повторити вивчений матеріал

101

Урок захисту навчальних проектів

Навчальний проект № 6. Тематичне оцінювання № 6

Доопрацювати навчальний проект

Узагальнення

102

Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач

Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1 «Механіка».

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

103

Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач

Повторення розділу 1 «Механіка».

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

104

Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач

Повторення розділу 2 «Молекулярна фізика та термодинаміка».

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

105

Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач

Повторення розділу 2 «Молекулярна фізика та термодинаміка».

Практикум із розв’язування задач

Повторити § ___.

Розв’язати вправу ___ письмово.

Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити