Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 66. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 8

Мета уроку: удосконалювати вміння учнів розв'язувати задачі; здійснити поточний контроль знань з метою подальшої корекції.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. За якою формулою обчислюють кількість речовини?

2. За якою формулою обчислюють масу молекули?

3. За якою формулою обчислюють кількість молекул?

4. Запишіть формулу середньої квадратичної швидкості.

5. Запишіть формулу взаємозв’язку тиску газу, концентрації та температури.

6. За якою формулою обчислюють середню кінетичну енергію одноатомного ідеального газу?

7. Запишіть основне рівняння МКТ газу.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. На скільки відрізняється маса молекули води від маси молекули аміаку?

2. Скільки молекул міститься в 500 г газу, середня квадратична швидкість молекул якого за температури 37 °С дорівнює 500 м/с?

3. В балоні об’ємом 100 л міститься 135 г ідеального газу під тиском 110 кПа. Визначте середню квадратичну швидкість молекул газу.

4. Оцініть число молекул повітря, що попадають на 1 см2 стіни кімнати за 1 с за нормальних умов.

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 8

1. Обчисліть масу молекули вуглекислого газу.

2. Визначте об’єм балона, у якому за температури 7 °C та тиску 100 кПа міститься 2,4 ∙ 1025 молекул.

3. Скільки молекул гелію міститься в балоні об’ємом 200 л, у якому при нормальному атмосферному тиску середня квадратична швидкість молекул дорівнює 550 м/с?

4. У кімнаті об’ємом 60 м3 розлили 0,1 г парфумів з молярною масою 50 г/моль. Яка кількість молекул міститься в 1 л повітря цієї кімнати?

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

3 бали

3 бали

3 бали

3 бали

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

• В озеро середньої глибини 7,5 м і площею 16 км2 кинули кристалик кухонної солі NaCl масою 20 мг. Через досить тривалий час з озера зачерпнули склянку води об’ємом 200 см3. Скільки йонів натрію з кинутого кристалика виявилось у склянці?

• Оцініть число молекул повітря, що попадають на 1 см2 стіни кімнати за 1 с за нормальних умов.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити