Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 67. РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

Мета уроку: ввести основне рівняння МКТ та рівняння стану ідеального газу; формувати вміння учнів аналізувати умову задач, вміння їх розв'язувати та грамотно оформлювати; знайомити учнів з історією розвитку фізики, викликати інтерес до її вивчення.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: портрети Цельсія, Кельвіна, Менделєєва, Клапейрона, Больцмана, Дальтона; манометр.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають ідеальним газом?

2. Як пояснити виникнення тиску газу?

3. Коли можна застосовувати модель «ідеальний газ»?

4. Які реперні точки шкали Цельсія?

5. Як визначити абсолютну температуру, якщо відома температура за шкалою Цельсія?

6. За якою формулою обчислюють кількість речовини?

7. За якою формулою обчислюють густину речовини?

8. Чому дорівнює стала Больцмана? Стала Авогадро?

9. Запишіть формулу взаємозв’язку тиску, концентрації та температури.

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Рівняння стану ідеального газу.

• Об’єднаний газовий закон (рівняння Клапейрона).

Опорний конспект

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Визначте густину кисню, який міститься в балоні об’ємом 10 л під тиском 105 Па та має температуру 17 °С.

2. Визначте масу кисню, що міститься в балоні об’ємом 20 л за температури 57 °С та тиску 90 кПа.

3. Ідеальний газ об’ємом 200 л має температуру -3 °С та перебуває під тиском 54 кПа. Яким стане об’єм газу, якщо його температуру підвищити на 30 °С, а тиск знизити на 10 кПа?

4. Після того як з балона за незмінної температури вийшло 40% газу, тиск у ньому зменшився на 40 кПа. Визначте початковий тиск у балоні.

5. Який тиск чинить на стінки посудини ідеальний газ із концентрацією 2 ∙ 1020 м-3, якщо середня квадратична швидкість руху молекул 2 км/с, а маса молекули становить 3 ∙ 10-27 кг?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Знайдіть стислу інформацію про Больцмана, Менделєєва, Клапейрона, Дальтона, Цельсія, Кельвіна та їхній внесок у розвиток фізики.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити