Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 68. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів у розв'язуванні задач; вміння аналізувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають ідеальним газом?

2. За якою формулою обчислюють кількість речовини?

3. За якою формулою обчислюють масу молекули?

4. За якою формулою обчислюють кількість молекул?

5. Запишіть рівняння стану ідеального газу.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Визначте об’єм балона, у якому міститься 200 г водню за температури 7 °С під тиском 90 кПа.

2. У жорсткому балоні міститься 5 моль ідеального газу за температури -23 °С і тиску 0,5 МПа. Яким стане тиск газу в балоні, якщо з балона вийде 1 моль газу, а температуру збільшити до 27 °С ?

3. У балоні за температури 17 °С та тиску 9 МПа міститься гелій. Яким стане тиск у балоні, якщо третину газу випустити з балона, а температуру підвищити до 37 °С?

4. У балоні об’ємом 20 л міститься молекулярний азот масою 42 г. Газ нагрівають до температури 1200 °C, за якої 20% молекул азоту розпадається на атоми. Визначте тиск у балоні.

5. Горизонтальний циліндр довжиною 1 м розділений на дві частини рухомим поршнем. З одного боку поршня міститься азот, а з іншого — кисень. Температури та маси газів однакові. Визначте довжину кожної частини циліндра.

6. Тиск газу у першому балоні дорівнює 150 кПа, а у другому — 40 кПа. Який тиск встановиться в балонах після того, як їх з’єднати, якщо об’єм першого балона втричі менший за об’єм другого?

7. З балона об’ємом 200 л випустили 4 г газу, у результаті чого тиск зменшився на 10%. Визначте початкову густину газу в балоні. Вважайте, що температура весь час не змінювалася.

8. Вертикальний циліндр закрито легко рухомим поршнем масою 4 кг та площею 20 см2. Під поршнем в циліндрі міститься 32 г гелію. На скільки градусів потрібно нагріти газ в циліндрі для збільшення об’єму газу на 800 см3? Атмосферний тиск нормальний.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

У кімнаті, температура у якій дорівнює 20 °С, на столі лежить кулька радіусом 20 мм та масою 10 г. До якого значення мав би збільшитись атмосферний тиск, щоб кулька почала б підніматися вгору.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити