Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 69. ІЗОПРОЦЕСИ

Мета уроку: ввести поняття «ізопроцес, ізотермічний, ізобарний, ізохорний процес»; ввести газові закони, які відповідають різним ізопроцесам; пояснити графіки ізопроцесів; формувати вміння розв'язувати розрахункові та графічні задачі, пояснити учням способи отримання зріджених газів та їх використання.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: досліди, які підтверджують газові закони, портрети Бойля, Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, Менделєєва, Клапейрона.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Який вигляд має рівняння стану ідеального газу?

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Визначення ізопроцесу.

• Визначення ізотермічного, ізобарного, ізохорного процесів.

• Газові закони.

• Графіки ізопроцесів.

• Зрідження газів, їх отримання і використання.

Опорний конспект

Ізопроцеси — це процеси зміни термодинамічної системи, що відбуваються за незмінного одного з параметрів стану газів (m, M, T)

Процес

Const

Закон

Ізотермічний

Процес зміни термодинамічної системи, що відбувається за незмінної температури

m, M, T

Закон Бойля-Маріотта

Для газу даної маси добуток тиску та об’єму газу залишається сталим за незмінної температури

Ізобарний

Процес зміни термодинамічної системи, що відбувається за незмінного тиску

m, M, p

Закон Гей-Люссака

Для газу даної маси відношення об’єму газу до температури залишається сталим за незмінного тиску

Ізохорний

Процес зміни термодинамічної системи, що відбувається за незмінного об’єму

m, M, V

Закон Шарля

Для газу даної маси відношення тиску газу до температури залишається сталим за незмінного об’єму

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. З газом деякої маси виконали замкнений процес, зображений на діаграмі в координатах p(V). Накресліть цю діаграму в координатах p(T), V(T).

Зауваження. Зручно заповнити таблицю, щоб зробити аналіз графіка.

Ділянка

Як змінюється величина

T (↑, ↓, const)

Як змінюється величина

V (↑, ↓, const)

Як змінюється величина

p (↑, ↓, const)

Ізопроцес

Який закон відповідає процесу

1-2

2-3

3-4

4-1

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити