Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 70. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів у розв'язуванні задач; вміння аналізувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання задач, що розв'язуються.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають ідеальним газом?

2. Що називають ізотермічним процесом?

3. Сформулюйте закон Бойля-Маріотта.

4. Що називають ізобарним процесом?

5. Сформулюйте закон Гей-Люссака.

6. Що називають ізохорним процесом?

7. Сформулюйте закон Шарля.

8. Запишіть формули газових законів.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. У циліндрі під поршнем ізобарно охолоджують 20 л газу від температури 353 К до 303 К. Яким стане об’єм охолодженого газу?

2. Порожній балон об’ємом 40 л з’єднують з балоном об’ємом 60 л, у якому міститься повітря під тиском 200 кПа. Який тиск встановиться в балонах після того, як їх з’єднати? Температура весь час не змінюється.

3. Під час ізохорного охолодження тиск газу зменшився на 10 кПа, а температура знизилася на 5%. Визначте початковий тиск газу.

4. З газом деякої маси виконали замкнений процес, зображений на діаграмі в координатах p(T). Накресліть цю діаграму в координатах p(V), V(T).

Зауваження. Зручно заповнити таблицю, щоб зробити аналіз графіка.

Ділянка

Як змінюється величина

T (↑, ↓, const)

Як змінюється величина

V (↑, ↓, const)

Як змінюється величина

p (↑, ↓, const)

Ізопроцес

Який закон відповідає процесу

1-2

2-3

3-4

4-1

5. З газом деякої маси виконали замкнений процес, зображений на діаграмі в координатах p(V). Накресліть цю діаграму в координатах p(T), V(T).

Зауваження. Зручно заповнити таблицю, щоб зробити аналіз графіка.

Ділянка

Як змінюється величина

T (↑, ↓, const)

Як змінюється величина

V (↑, ↓, const)

Як змінюється величина

p (↑, ↓, const)

Ізопроцес

Який закон відповідає процесу

1-2

2-3

3-4

4-1

6. З посудини об’ємом 200 л відкачують повітря. Робочий об’єм циліндра насоса 0,5 л. Початковий тиск в посудині дорівнював 120 кПа. Який тиск встановиться в посудині після 5 робочих ходів поршня?

7. Повітряна бульбашка спливає з дна озера. Під час підняття бульбашка збільшилася в об’ємі у 8 разів. Визначте глибину озера, якщо атмосферний тиск нормальний. Температуру по всій глибині вважати однаковою.

8. Відкриту з двох боків вертикальну трубку довжиною 1,5 м занурюють на третину в ртуть. Потім трубку зверху закривають та виймають із ртуті. Якої довжини стовпчик ртуті залишиться в трубці, якщо атмосферний тиск 760 мм рт. ст.?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Знайдіть інформацію про те, де використовують стиснені гази.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити