Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 71. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. РОБОТА № 6. ВИВЧЕННЯ ОДНОГО З ІЗОПРОЦЕСІВ

Мета уроку: формувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• ініціативність і підприємливість;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування практичних умінь.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис виконання лабораторної роботи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Порядок дій учня для перевірки закону Бойля-Маріотта дослідним шляхом

1. Заміряйте барометром атмосферний тиск. Можна вважати, що тиск повітря в трубці до занурення у воду дорівнює атмосферному тиску.

2. Опустіть у воду трубку відкритим кінцем вниз до певної глибини.

3. Виміряйте довжину стовпчика повітря в трубці l та різницю рівнів води h в трубці та в циліндрі.

4. Обчисліть С за формулою

5. Дослід повторіть ще два рази для інших глибин занурення трубки.

6. Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю.

H, мм рт.ст.

h, мм

l, см

C

1

2

3

7. Обчисліть відносну та абсолютну похибки експерименту.

8. Результати обчислень занесіть у таблицю.

C

Ссер

ΔC

ΔCcep

ε,%

C = Ccep ± ΔCcep

Зробіть висновки з роботи.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Запропонуйте способи вимірювання атмосферного тиску без допомоги барометра.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити