Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 74. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: узагальнити знання учнів з вивченої теми, за необхідності їх скорегувати, розвивати здібність учнів розв'язувати творчі завдання та завдання підвищеної складності, підготувати клас до виконання контрольної роботи.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз самостійної роботи № 9

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Сформулюйте основні положення молекулярно-кінетичної теорії.

2. Як обчислити масу молекули?

3. Як обчислити кількість молекул в даному тілі?

4. Як обчислити середню квадратичну швидкість руху молекул?

5. Як обчислити середню кінетичну енергію молекул ідеального газу?

6. Який вигляд має основне рівняння МКТ?

7. Що називають ідеальним газом?

8. Який вигляд має рівняння стану ідеального газу?

9. Які ізопроцеси вам відомі? Сформулюйте їхні означення.

10. Сформулюйте газові закони, що описують різні ізопроцеси?

11. Як графічно зображують різні ізопроцеси?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Скільки молекул міститься у 880 г вуглекислого газу?

2. У кімнаті об’ємом 150 м3 температура повітря підвищилася з 7 до 27 °С. На скільки змінилася кількість молекул у кімнаті, якщо тиск залишався сталим і дорівнював 100 кПа?

3. За якої температури середня квадратична швидкість молекул аргону дорівнюватиме 600 м/с?

4. У балоні об’ємом 50 л міститься 100 г газу за нормального атмосферного тиску. Визначте середню квадратичну швидкість молекул цього газу.

5. Коли з посудини випустили певну кількість газу, тиск у ньому впав на 40%, а абсолютна температура — на 10%. У скільки разів зменшилася маса газу в посудині?

6. За якої температури містився газ, якщо в результаті ізобарного нагрівання на 100 К його об’єм збільшився на 20%?

7. Скляна трубка довжиною l0 розташована вертикально запаяним кінцем вниз. Стовпчик ртуті, що доходить до відкритого верхнього краю, висотою h відокремлює повітря в трубці від атмосферного. Трубку обережно перевертають відкритим кінцем униз, при цьому частина ртуті виливається. Визначте висоту стовпчика ртуті, що залишився в трубці, якщо атмосферний тиск нормальний.

8. На рисунку зображено графік зміни стану ідеального газу в координатах V(T). Подайте цей процес на графіках у координатах p(V) і Р(T).

Задачник №№ ___.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Виписати вивчені формули з теми, повторити теорію.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Скласти тестове завдання для перевірки знань з теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити